a2kcent.pl

Szkolenia organizowane przez naszą firmę

Harmonogram

On-line i stacjonarnie – zarówno szkolenia, jak i audyty prowadzimy w wersji stacjonarnej i wersji on-line przy użyciu platformy Webex. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu on-line: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu wyposażone w słuchawki, głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem. Komunikacja z prowadzącym szkolenie będzie się odbywać przez mikrofon (jeśli Uczestnik posiada) lub chat (jeśli nie posiada mikrofonu). Przed szkoleniem każdy Uczestnik otrzyma link do połączenia próbnego, a dopiero po realizacji połączenia próbnego, przesyłamy właściwy link z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu on-line. Połączenie próbne jest przeprowadzane kilka dni przed szkoleniem. Pozwoli to na sprawdzenie czy wszystko działa prawidłowo, a w razie jakichkolwiek problemów, jest czas na poprawę jakości połączenia. Najpóźniej dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo, droga elektroniczną, materiały w wersji pdf do wydrukowania.

TematProgram szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena szkolenia (netto)KODZgłoszenie
Metody spektrofotometryczne - gdzie najczęściej popełniamy błędy?ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, metrolog, specjalista metod spektrofotometrycznychon-line06 marzec 2024450 zł02/30/11/24formularz zgłoszenia
Ocena statystyczna kart kontrolnych.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, metrologon-line14 marzec 2024300 zł03/30/03/24formularz zgłoszenia
Roztwory mianowane w badaniach próbek ścieków i wody przeznaczonej do spożycia.ProgramAudytor techniczny, praktyk w wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wód i ściekówon-line08 grudzień 2023380 zł08/08/12/23formularz zgłoszenia
Po co nam przegląd zarządzania? Dlaczego warto?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line12 grudzień 2023300 zł07/12/12/23formularz zgłoszenia
Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody w laboratorium.ProgramAudytor techniczny, praktyk w wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wodyon-line12 grudzień 2023250 zł02/10/05/23formularz zgłoszenia
Szczepy testowe bez tajemnic.ProgramKatarzyna Cybulskaon-line11 grudzień 2023350 zł05/11/12/23formularz zgłoszenia
Potwierdzanie ważności wyników w badaniach sensorycznych wody.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wodyon-line06 grudzień 2023300 zł09/06/12/23formularz zgłoszenia
Wagi i ważenie - błędy wskazań i ich niepewność w codziennej pracy laboratoryjnej.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, metrologon-line05 grudzień 2023450 zł02/05/12/23formularz zgłoszenia
Krzywa wzorcowa - ocena statystyczna i kryteria akceptacji.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, metrologon-line04 grudzień 2023400 zł01/04/12/23formularz zgłoszenia
Od ustaleń z Klientem do sprawozdania z badań.ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line29 listopad 2023300 zł10/12/04/23formularz zgłoszenia
Dokumentowanie badań sensorycznych wody.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wodyon-line28 listopad 2023300 zł19/28/11/23formularz zgłoszenia
Chromatografia dla zaawansowanych.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań środowiskowychon-line27 listopad 2023800 zł05/27/11/23formularz zgłoszenia
Chromatografia dla początkujących - szkolenie dwudnioweProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań środowiskowychon-line21 - 22 listopad 20231300 zł04/21/11/23formularz zgłoszenia
Zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach PCR i real-time PCR.ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line20 listopad 2023400 zł13/20/11/23formularz zgłoszenia
Praca w laboratorium badawczym - co powinieneś/co powinnaś znać i wiedzieć? - cykl 6 wykładówProgramAudytorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line18 listopad 2023 r. 200 złS/2023/2024formularz zgłoszenia
Analiza wagowa.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, metrolog, specjalista badań wodyon-line16 listopad 2023250 zł01/16/11/23formularz zgłoszenia
Kiedy gubi nas rutyna w badaniach PCR i real-time PCR?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line13 listopad 2023400 zł13/13/11/23formularz zgłoszenia
Jak prawidłowo wykonać w laboratorium sprawdzanie metodą wagową szklanych przyrządów pomiarowych i przyrządów do dozowania cieczy?ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wód i ściekówon-line10 listopad 2023350 zł17/10/11/23formularz zgłoszenia
Nadzorowanie czy monitorowanie personelu? Jak oceniać kompetencje personelu?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line20 listopad 2023250 zł11/09/11/23formularz zgłoszenia
Analiza ryzyka - coś poszło nie tak - przykładowe źródła zagrożeń.ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line13 listopad 2023300 zł10/09/11/23formularz zgłoszenia
Wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk czy dla funkcji? (Dokumentowanie)ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line24 listopad 2023250 zł12/06/11/23formularz zgłoszenia
Usługi i towary dostarczane z zewnątrz - jak zorganizować proces zakupów?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line30 październik 2023250 zł14/23/11/23formularz zgłoszenia
Walidacja metod badawczych oraz kontrola ważności wyników w laboratorium - teoria i praktyka.ProgramAudytor, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań środowiskowychon-line26 październik 2023500 zł06/26/10/23formularz zgłoszenia
Analiza wyników potwierdzania ważności wyników w badaniach mikrobiologicznych.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, mikrobiologon-line25 październik 2023450 zł08/23/10/23formularz zgłoszenia
Oznaczanie mętności wody.ProgramAudytor techniczny praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wodyon-line19 październik 2023250 zł01/19/10/23formularz zgłoszenia
Zadania personelu laboratorium sensorycznego w świetle wymagań znowelizowanego dokumentu EA-4/09.ProgramAudytor techniczny i wiodący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań sensorycznych żywnościon-line16 październik 2023300 zł20/16/10/23formularz zgłoszenia
Kontrola podłoży mikrobiologicznych - kompendium wiedzy.ProgramKatarzyna Cybulskaon-line28 wrzesień 2023400 zł01/28/09/23formularz zgłoszenia
Potwierdzenie ważności wyników metod wagowych - jak planować, a następnie monitorować i analizować otrzymane dane?ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wód i ściekówon-line04 październik 2023250 zł11/04/10/23formularz zgłoszenia
Pobieranie próbek wody powierzchniowej wg normy PN-EN ISO 5667-6:2016-12 w praktyce - jak prawidłowo realizować akredytowaną działalność laboratoryjną?ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wód i ściekówon-line05 październik 2023350 zł12/05/10/23formularz zgłoszenia
Oznaczanie azotu azotynowego w próbkach ścieków wg normy PN-EN 26777:1999 metodą spektrofotometryczną - jak prawidłowo przeprowadzić badanie? + Oznaczanie azotu azotanowego w próbkach ścieków wg normy PN-82/C-04576/08 metodą spektrofotometryczną – jak prawidłowo przeprowadzić badanie?ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wód i ściekówon-line06 październik 2023350 zł15/06/10/23formularz zgłoszenia
Oznaczanie ChZT w próbkach ścieków wg normy ON-EN 15705:2005 metodą spektrofotometryczną - jak prawidłowo przeprowadzić badanie?ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wód i ściekówon-line09 październik 2023350 zł13/09/10/23formularz zgłoszenia
Oznaczanie zawiesiny ogólnej w próbkach ścieków wg normy PN-EN 872:2007+Ap 1:2007 metodą wagową - jak prawidłowo przeprowadzić badanie?ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wód i ściekówon-line11 październik 2023250 zł14/11/10/23formularz zgłoszenia
Kontrola jakości/zapewnienie ważności wyników badań sensorycznych żywności. Rola materiałów odniesienia (odniesień).ProgramAudytor techniczny i wiodący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań sensorycznych żywnościon-line12 październik 2023350 zł15/08/05/23formularz zgłoszenia
Pomiary stężenia gazów toksycznych na stanowiskach pracy metodą elektrochemiczną (na przykładzie badań tlenku węgla).ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line06 październik 2023400 zł21/05/10/23formularz zgłoszenia
Pobieranie i przygotowanie próbek powietrza, wody, gleby i innych matryc do analizy jakościowej i ilościowej na chromatografie gazowym sprzężonym z detektorem GC/MS.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań środowiskowychon-line01 grudzień 2023550 zł06/01/12/23formularz zgłoszenia
Wymagania lokalowe i wyposażenie pracowni sensorycznej wodyProgramAudytor techniczny praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań wodyon-line24 listopad 2023 300 zł18/24/11/23formularz zgłoszenia
Audit wewnętrzny - metody auditowania. Przeprowadzenie auditu pionowego w laboratorium.ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line10 październik 2023500 zł10/10/10/23formularz zgłoszenia
Oznaczanie benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas - PN-Z-04016-10:2005 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym. Część 10.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań środowiskowych on-line17 listopad 2023300 zł16/17/11/23formularz zgłoszenia
Doskonalenie identyfikacji niezgodności - warsztaty - dla audytorów/kierownictwa laboratoriów.ProgramAudytor techniczny i wiodący, praktyk z wieloletnim doświadczenieon-line07 grudzień 2023400 zł06/17/05/23formularz zgłoszenia
Wyposażenie pomiarowe w badaniach mikrobiologicznych.ProgramKatarzyna Cybulskaon-line08 listopad 2023350 zł07/08/11/23formularz zgłoszenia
Potwierdzenie ważności wyników w metodach chromatograficznych i monitorowanie ważności wyników w laboratorium chromatograficznym.ProgramAudytor techniczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań środowiskowychon-line27 październik 2023500 zł09/27/10/23formularz zgłoszenia
Problemy techniczne i błędy w badaniach i pomiarach czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line17 październik 2023450 zł04/17/10/23formularz zgłoszenia
Microweb - praktycznie w mikrobiologii - część 2.ProgramAudytorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line30 listopad 2023450 zł15/30/11/23formularz zgłoszenia
XI Konwersatorium "Praktycy dla Praktyków w analizie wód i ścieków"ProgramAudytorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemWarszawa, Hotel LORD****11-12 styczeń .20241800 złK/2/2024Karta zgłoszeniowa - konwersatorium 2024 r
X Konwersatorium "Praktycy dla Praktyków dla laboratoriów wykonujących badania na potrzeby ochrony środowiska".ProgramAudytorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemWarszawa, Hotel LORD****11-12 styczeń 20241800 złK/1/2024Karta zgłoszeniowa - konwersatorium 2024 r
Przychodzi Audytor do Laboratorium - audyt techniczny w obszarze mikrobiologicznym wody - doskonalenie kompetencji audytorskich.ProgramAudytorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line15 listopad 2023400 zł03/15/11/23formularz zgłoszenia
Wymagania dotyczące badania filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego oznaczania liczby mikroorganizmów metodami hodowlanymi zgodnie z
PN-EN ISO 7704:2023-06 – zmiana normy – zmiana podejścia!
ProgramKatarzyna Cybulskaon-line05 październik 2023350 zł22/05/10/23formularz zgłoszenia
Szkolenie i monitorowanie pracy zespołu oceny sensorycznej (żywności)ProgramAudytor techniczny i wiodący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalista badań sensorycznych żywnościon-line12 październik 2023350 zł16/24/05/23formularz zgłoszenia
Scroll to Top