a2kcent.pl

Szkolenia organizowane przez naszą firmę

Harmonogram

On-line i stacjonarnie – zarówno szkolenia, jak i audyty prowadzimy w wersji stacjonarnej i wersji on-line przy użyciu platformy Webex. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu on-line: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu wyposażone w słuchawki, głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem. Komunikacja z prowadzącym szkolenie będzie się odbywać przez mikrofon (jeśli Uczestnik posiada) lub chat (jeśli nie posiada mikrofonu). Przed szkoleniem każdy Uczestnik otrzyma link do połączenia próbnego, a dopiero po realizacji połączenia próbnego, przesyłamy właściwy link z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu on-line. Połączenie próbne jest przeprowadzane kilka dni przed szkoleniem. Pozwoli to na sprawdzenie czy wszystko działa prawidłowo, a w razie jakichkolwiek problemów, jest czas na poprawę jakości połączenia. Najpóźniej dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo, droga elektroniczną, materiały w wersji pdf do wydrukowania.

TematProgram szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena szkolenia (netto)KODZgłoszenie
Czynniki wpływające na rozdzielczość w układzie chromatograficznymProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line25 październik 2024 r.500 zł12/23/05/24formularz zgłoszenia
Kiedy gubi nas rutyna - najczęściej popełniane błędy
w analizach chromatograficznych
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line05 listopad 2024 r.400 zł12/05/11/24formularz zgłoszenia
Wszystko o rozpuszczalnikach w chromatografiiProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line08 październik 2024 r.450 zł13/08/10/24formularz zgłoszenia
Jak prawidłowo zaokrąglać i podawać na sprawozdaniach wyniki badań?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line11 grudzień 2024 r. 300 zł10/11/12/24formularz zgłoszenia
Prowadzenie, aktualizacja, archiwizacja i nadzorowanie nad dokumentacją i zapisami w laboratoriumProgram szkoleniaSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line09 październik 2024 r.450 zł11/09/10/24formularz zgłoszenia
Prace niezgodne z wymaganiami - skąd się biorą?
Jak zapobiegać? Jak wybrnąć?
Jakie nam dają szanse i ryzyka?
Program szkoleniaSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line14 listopad 2024 r.450 zł10/14/11/24formularz zgłoszenia
Nadmiar dokumentów? - Jak uszczuplić dokumentację systemową w laboratorium?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line02 październik 2024 r.450 zł02/26/09/24formularz zgłoszenia
Praca w laboratorium badawczym - co powinieneś/co powinnaś znać i wiedzieć? - cykl 6 wykładówProgramAudytorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line18 listopad 2023 r. -
11 maj 2024 r.
200 złS/2023/2024formularz zgłoszenia
Jak prawidłowo wykonać w laboratorium sprawdzanie metodą wagową szklanych przyrządów pomiarowych i przyrządów do dozowania cieczy?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line30 wrzesień 2024 r. 350 zł01/30/09/24formularz zgłoszenia
Akredytowany czy nieakredytowany dostawca badań biegłości. Badania biegłości - dokument DA-05- jak spełnić wymagania? Jak wybrać i dlaczego? Jak zweryfikować?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line19 październik 2024 r.400 zł10/14/10/24formularz zgłoszenia
Planowanie procesu potwierdzania ważności wyników w badaniach fizykochemicznych wody
i analiza uzyskiwanych wyników
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line13 listopad 2024 r.400 zł06/13/11/24formularz zgłoszenia
Pożywki - czym skutkuje nieprawidłowe przechowywanie i przygotowanie w laboratorium?
O tym jak skutecznie zabić pożywkę.
Program szkoleniaSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line06 listopad 2024 r.480 zł01/06/11/24formularz zgłoszenia
Oznaczenia drożdży i pleśni - co z nimi nie tak?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line02 grudzień 2024 r.400 zł01/02/12/24formularz zgłoszenia
Kontrola czystości w laboratorium mikrobiologicznym - zasady wykonania i ocena wyników.Program szkoleniaSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line06 listopad 2024 r.480 zł 02/06/11/24formularz zgłoszenia
Spójność pomiarowa – czy w laboratorium mikrobiologicznym też wszystko musi być perfekcyjne i nieustannie potwierdzane?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line02 grudzień 2024 r.400 zł02/02/12/24formularz zgłoszenia
Dobra Praktyka Laboratoryjna w laboratorium mikrobiologicznymProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line30 październik 2024 r.500 zł01/30/10/24formularz zgłoszenia
Problemy techniczne i błędy w badaniach
i pomiarach czynników szkodliwych i uciążliwych
w środowisku pracy
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line20 listopad 2024 r.430 zł03/20/11/24formularz zgłoszenia
Gdzie szacować ryzyko i w jaki sposób ustrzec się możliwych błędów?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line03 grudzień 2024 r.320 zł03/03/12/24formularz zgłoszenia
Zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach
i pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line23 październik 2024 r.350 zł02/23/10/24formularz zgłoszenia
Tworzenie i optymalizacja metod LCProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line18 listopad 2024 r.800 zł13/18/11/24formularz zgłoszenia
Pomiary stężenia gazów toksycznych na stanowiskach pracy metodą elektrochemiczną
z uwzględnieniem obliczeń wskaźnika narażenia
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line12 listopad 2024 r.400 zł04/12/11/24formularz zgłoszenia
Miareczkowanie klasyczne –
gdzie najczęściej popełniamy błędy?
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line04 grudzień 2024 r.350 zł05/04/12/24formularz zgłoszenia
Nadzór nad szczepami – podejście praktyczneProgram szkoleniaSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line15 październik 2024 r.450 zł14/15/10/24formularz zgłoszenia
Co musi zawierać prawidłowe sprawozdanie z badań, aby spełnić wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wymagania Klienta
i organizacji udzielającej uznania?
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line10 październik 2024 r.350 zł12/10/10/24formularz zgłoszenia
Pobieranie próbek jako działalność laboratoryjna na przykładzie próbek powietrza w środowiska pracyProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line29 październik 2024 r.330 zł03/29/10/24formularz zgłoszenia
Wagi i ważenie: błędy wskazań i ich niepewność
w codziennej pracy laboratoryjnej
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line07 listopad 2024 r.450 zł05/07/11/24formularz zgłoszenia
Jak prawidłowo wykonywać pomiary pH?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line04 grudzień 2024 r.400 zł04/04/12/24formularz zgłoszenia
Zastosowanie elektrod jonoselektywnych w analizie chemicznej na przykładzie metody oznaczania fluorków w wodzieProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line22 październik 2024 r.350 zł04/22/10/24formularz zgłoszenia
Analiza świadectw wzorcowania i świadectw CRM wykorzystywanych w badaniach fizykochemicznych wodyProgram szkoleniaSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line24 październik 2024 r.350 zł05/24/10/24formularz zgłoszenia
Jakie parametry powinny znaleźć się na protokole pobierania próbek wody i jak je dokumentować?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line22 październik 2024 r.300 zł06/22/10/24formularz zgłoszenia
Miano roztworu - vademecum użytkownikaProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line24 październik 2024 r.300 zł07/24/10/24formularz zgłoszenia
Przewodność elektryczna właściwa wodyProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line13 listopad 2024 r.300 zł07/13/11/24formularz zgłoszenia
Analiza potwierdzania ważności wyników
w badaniach ścieków
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line16 październik 2024 r.350 zł08/16/10/24formularz zgłoszenia
Jak wykorzystać informacje ze świadectw wzorcowania
i CRM w badaniach ścieków?
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line28 listopad 2024 r.350 zł08/28/11/24formularz zgłoszenia
Czy i jakie informacje trzeba umieszczać na raportach
z badań ścieków?
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line15 listopad 2024 r.350 zł09/15/11/24formularz zgłoszenia
Certyfikowane materiały odniesienia w Pracowni Sensorycznej.
Alternatywa - wewnętrzne materiały odniesienia. Przygotowanie próbek fortyfikowanych na potrzeby szkoleń i walidacji/weryfikacji matryc
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line09 grudzień 2024 r.500 zł07/09/12/24formularz zgłoszenia
Rozkład temperatury – czy można wykonać samemu? Czy zawsze trzeba korzystać z firmy zewnętrznej?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line15 październik 2024 r.400 zł09/15/10/24formularz zgłoszenia
Nadzorowanie czy monitorowanie personelu?
Uprawnienia czy upoważnienia? Jak udokumentować?
Program szkoleniaSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line10 grudzień 2024 r.450 zł08/10/12/24formularz zgłoszenia
Jak wdrożyć zmiany, pomyłki, korekty, aneksy, informacje o wycofanych normach? - zarządzanie zmianą w dokumentacji laboratoriumProgram szkoleniaSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line14 listopad 2024 r.420 zł11/14/11/24formularz zgłoszenia
Akredytowani i niekredytowani dostawcy CRM –
jak wybrać? Czym się kierować? Jak udokumentować?
ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line10 grudzień 2024 r.400 zł09/10/12/24formularz zgłoszenia
Zakupy, dostawcy - jak oceniać? Jak wybierać? Jak dokumentować? Jakie ryzyka i szanse?ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-linezmiana terminu na wrzesień 2024 r300 zł08/14/06/23formularz zgłoszenia
Badania mikrobiologiczne próbek kosmetyków – przygotowanie do akredytacjiProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line18 czerwiec 2024 r.450 zł10/22/04/24formularz zgłoszenia
Mikrobiologiczne sprawdzanie filtrów membranowych – jakie problemy pojawiły się po wejściu nowego wydania normy PN-EN ISO 7704:2023-06ProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line15 listopad 2024 r.400 zł14/15/11/24formularz zgłoszenia
Sprawdzanie pożywek mikrobiologicznych – podejście praktyczneProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line28 październik 2024 r.400 zł15/28/10/24formularz zgłoszenia
Zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach PCR i real-time PCRProgramSylwetka Zawodowa Wykładowcyon-line25 listopad 2024 r.500 zł15/25/11/24formularz zgłoszenia
II Konwersatorium „System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - co nie działa w naszych Laboratoriach?"Program KonwersatoriumAudytorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemWarszawa, Hotel LORD****16-17 styczeń 2025 r.2000 złK/3/2025formularz zgłoszenia
XII Konwersatorium "Praktycy dla Praktyków w analizie wód i ścieków" Program KonwersatoriumAudytorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemWarszawa, Hotel LORD****16-17 styczeń 2025 r.2000 złK/2/2025formularz zgłoszenia
XI Konwersatorium "Praktycy dla Praktyków dla laboratoriów wykonujących badania na potrzeby ochrony środowiska" Program KonwersatoriumAudytorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemWarszawa, Hotel LORD****16-17 styczeń 2025 r.2550 złK/1/2025formularz zgłoszenia
Konstruowanie kart kontrolnychProgram szkoleniaSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line05 grudzień 2024 r.480 zł11/05/12/24formularz zgłoszenia
Podstawy spektrometrii mas w analizie farmaceutycznejProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line21 październik 2024 r.700 zł16/21/10/24formularz zgłoszenia
Analityka oligonukleotydów i siRNA za pomocą chromatografii cieczowejProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line21 listopad 2024 r.800 zł16/21/11/24formularz zgłoszenia
Wykorzystanie programów komputerowych
do optymalizacji metod chromatograficznych
ProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line14 październik 2024 r.700 zł17/14/10/24formularz zgłoszenia
HILIC jako nowa metoda do analizy substancji polarnychProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line04 listopad 2024 r.700 zł17/04/11/24formularz zgłoszenia
Dlaczego dziś nie działa? - chromatograficzny troubleshootingProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line26 listopad 2024 r.700 zł18/26/11/24formularz zgłoszenia
Walidacja i weryfikacja metod sensorycznych wodyProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line16 październik 2024 r.450 zł18/16/10/24formularz zgłoszenia
O co chodzi w ILAC G24:2022 – nowe trendy czy nowe wymagania?ProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line17 wrzesień 2024 r.300 zł03/17/09/24formularz zgłoszenia
Bezpłatne Webinarium
„Nowoczesne technologie (m.in. AI, ML, MixedReality) dla laboratorium”
ProgramHolo4Labs,
Solution4Labs/Softwarehut,
LegalHut,
on-line07 październik 2024 r.0 zł19/07/10/24formularz zgłoszenia
Szkło miarowe w laboratorium badawczym – wzorcować czy sprawdzać?ProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line15 maj 2025 r.350 zł01/15/05/25formularz zgłoszenia
Szkło miarowe w laboratorium badawczym – wzorcować czy sprawdzać?ProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line20 listopad 2025 r.350 zł01/20/11/25formularz zgłoszenia
Dylematy wzorcowania szklanych i automatycznych pipet i biuret w pracy laboratoryjnejProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line10 marzec 2025 r.400 zł01/10/03/25formularz zgłoszenia
Dylematy wzorcowania szklanych i automatycznych pipet i biuret w pracy laboratoryjnejProgramSYLWETKA ZAWODOWA WYKŁADOWCYon-line01 październik 2025 r.400 zł01/01/10/25formularz zgłoszenia
Scroll to Top