a2kcent.pl

Dla Studentów​

Praca w laboratorium badawczym – co powinieneś/co powinnaś znać i wiedzieć?

Drodzy Studenci,

Open Doors-Studencie poszerz swoje kompetencje – na każde ze szkoleń otwartych przyjmujemy bezpłatnie po jednym uczestniku, który jest studentem. Należy wysłać do nas zapytanie, aby otrzymać specjalną kartę zgłoszeniową i oświadczenie oraz uzgodnić temat szkolenia.

„Praca w laboratorium badawczym – co powinieneś/co powinnaś znać i wiedzieć?”

Drodzy Studenci,
zamierzacie po studiach pracować w laboratorium? TAK!
W takim razie, powinniście wiedzieć, że współczesne realia wymuszają na laboratoriach badawczych wdrożenie, utrzymywanie systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a co za tym idzie posiadanie certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji – jedyną w Polsce jednostkę upoważnioną do oceny laboratoriów badawczych.

Prawdopodobnie już na rozmowie kwalifikacyjnej zapytają Was znajomość normy ISO 17025.
Aby ułatwić Wam wejście w ten laboratoryjny świat, chcemy zaproponować cykl spotkań on-line, podczas których zostaną omówione najważniejsze elementy tego systemu zarządzania. Nasi prelegenci to przede wszystkim praktycy, ale również i audytorzy Polskiego Centrum Akredytacji, którzy od wielu lat pracują w akredytowanych laboratoriach badawczych.

OPOWIEDZĄ WAM CO? JAK? GDZIE? KIEDY? DLACZEGO trzeba robić w laboratorium?

Zapraszamy na nasze wykłady
Koszt całego cyklu wykładów to jedynie 200 zł.
Można również wysłuchać pojedynczego wykładu w cenie 50 zł. Zapisy przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie www.a2kcent.pl 

Wykład nr 1 – 18.11.2023 r.

„Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych wzorcujących: punkt 6.4 Wyposażenie”

 1. Omówienie wymagań normy odniesienia w zakresie wyposażenia:
  – wyposażenie jako ZASÓB laboratorium: co to znaczy i jakie ma konsekwencje?
  – o jakim wyposażeniu mowa?
  – nadzór nad wyposażeniem: co oznacza i dlaczego jest konieczny?
  – weryfikacja wyposażenia przed wdrożeniem
  – co nieco o wzorcowaniu wyposażenia: co to jest i dlaczego musimy wzorcować?
  – jak postępować z wyposażeniem wadliwym?
  – różne formy sprawdzenia działania wyposażenia w laboratorium
  – jakie zapisy dotyczące wyposażenia stosować w laboratorium?
 2. Komentarz do wymagań z praktycznymi wskazówkami
 3. Przykłady spełnienia powyższych wymagań

Wykład nr 2 – 02.12.2023 r.

„Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych wzorcujących: punkt 7.1 Przegląd zapytań, ofert i umów”

 1. Omówienie wymagań normy odniesienia w zakresie przeglądu zapytań,
  ofert i umów.
  – co to jest „przegląd zapytań, ofert i umów”?
  – do czego nam służy ten PROCES w laboratorium?
  – co należy ustalić z klientem na tym etapie?
  – stwierdzenie zgodności: co trzeba z tym zrobić?
  – współpraca z klientem laboratorium
  – jakich zapisów trzeba dokonywać w tym procesie?
 2. Komentarz do wymagań z praktycznymi wskazówkami
 3. Przykłady spełnienia powyższych wymagań

Wykład nr 3 – 20.01.2024 r.

„Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych wzorcujących: punkt 7.7 Potwierdzanie ważności wyników”

 1. Omówienie wymagań normy odniesienia w zakresie monitorowania ważności wyników.
  – „ważny wynik”: co to oznacza i jak go definiujemy?
  – dlaczego „ważny wynik” jest tak ważny w laboratorium?
  – w jakim celu stosujemy procedurę potwierdzania ważności wyników?
  – różne możliwości monitorowania ważności wyników
  – badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne jako bardzo ważny aspekt procesu potwierdzania ważności wyników
  – jakie zapisy z monitorowania muszą być prowadzone?
 2. Komentarz do wymagań z praktycznymi wskazówkami
 3. Przykłady spełnienia powyższych wymagań

Wykład nr 4 – 09.03.2024 r.

„Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych wzorcujących: punkt 6.2 „Personel”

 1. Omówienie wymagań normy odniesienia w zakresie personelu:
  – jak określić kwalifikacje personelu laboratorium?
  – co to znaczy upoważniony personel?
  – do czego upoważniamy pracowników laboratorium?
  – jak nadzorujemy pracę w laboratorium?
  – jak monitorujemy kompetencje personelu?
  – jakie narzędzia należy zastosować w celu zapewnienia bezstronności personelu?
 2. Komentarz do wymagań z praktycznymi wskazówkami
 3. Przykłady spełnienia powyższych wymagań

Wykład nr 5 – 13.04.2024 r.

„Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych wzorcujących: punkt 7.2 „Wybór, weryfikacja i walidacja metod”

 1. Omówienie wymagań normy odniesienia w zakresie wybór, weryfikacja i
  walidacja metod.
  – jak wybrać metodę badawczą?
  – czy laboratoria muszą wdrażać nowe metodyki?
  – które wymagania mają pierwszeństwo stosowania?
  – czym się różni weryfikacja i walidacja metod badawczych?
  – jakie zapisy są niezbędne w procesie walidacji/weryfikacji metod?
 2. Komentarz do wymagań z praktycznymi wskazówkami
 3. Przykłady spełnienia powyższych wymagań

Wykład nr 6 – 11.05.2024 r.

„Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych wzorcujących: punkt 7.8 „Raportowanie wyników”

 1. Omówienie wymagań normy odniesienia w zakresie raportowania wyników.
  – co musi zawierać sprawozdanie z badań?
  – za które informacje laboratorium nie odpowiada?
  – jak wprowadzić zmianę do wydanego sprawozdania z badań?
  – jak przedstawiać niepewność pomiaru na sprawozdaniu z badań?
  – jak przedstawić stwierdzenie zgodności na sprawozdaniu z badań?
 2. Komentarz do wymagań z praktycznymi wskazówkami
 3. Przykłady spełnienia powyższych wymagań
Scroll to Top