a2kcent.pl

Oferta

Oferujemy:

Szkolenia otwarte – skierowane są do pracowników laboratoriów, chcących poszerzyć swoją wiedzę. Odbiorcą tych szkoleń może być każdy zainteresowany tematyką pracownik laboratorium, a proponowany zakres tematyczny opracowywany jest na podstawie Państwa sugestii przesyłanych w ankietach, a także przedstawianych podczas wspólnych rozmów i dyskusji.

Szkolenia zamknięte – w naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia „szyte na miarę”, to oznacza opracowanie programu szkolenia w oparciu o Państwa indywidualne wytyczne. Szkolenie odbywa się w wyznaczonym i w zaproponowanym przez Państwa czasie. Tego typu forma pozwala na jednorazowe przeszkolenie większej liczby pracowników z wybranego zakresu tematycznego oszczędzając czas i pieniądze.

Konwersatoria – to cyklicznie raz w roku organizowane spotkania z osobami o podobnych doświadczeniach i zainteresowaniach. To okazja do wymiany doświadczeń, poznania różnych rozwiązań tych samych problemów, nawiązania nowych kontaktów. Wykłady prowadzone przez praktyków w danej dziedzinie dają możliwość pogłębienia wiedzy i udziału w fachowych dyskusjach.

Audyty wewnętrzne – współpracujący z nami audytorzy sprawdzą Państwa dokumentację i przeprowadzą w pełni kompetentny audit systemowy i/lub techniczny w przyjaznej i bezstresowej atmosferze. Ocena może być przeprowadzona u Państwa na miejscu lub też on-line. Wdrożenia i konsultacje – oferujemy wdrożenia różnych systemów zarządzania (ISO 17025, ISO 9001, ISO 15189, ISO 45001, ISO 14001), konsultacje i pomoc przy napisaniu lub aktualizacji dokumentacji. Zapewniamy poufność przesłanych informacji.

Kto z nami pracuje? – w gronie naszych współpracowników są specjaliści, praktycy i auditorzy (współpracujący z Polskim Centrum Akredytacji) z wielu obszarów badań laboratoryjnych. To osoby kompetentne, z wieloletnim doświadczeniem, które chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. On-line i stacjonarnie – zarówno szkolenia, jak i audyty prowadzimy w wersji stacjonarnej i wersji on-line przy użyciu platformy Webex.

Scroll to Top