a2kcent.pl

Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opinogórskiej 2 lok. 69.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. w celach:

  • marketingowych – informacje o nadchodzących szkoleniach
  • związanych z uczestnictwem w szkoleniach, audytach, konwersatoriach
  • zamówieniem usług doradczych i konsultacji
  • realizacją audytów.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. do czasu Państwa prośby o ich usunięcie.

4. Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. hotelom, w związku z realizacją usług.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. innym podmiotom ani operatorom telekomunikacyjnym.

6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. do profilowania.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. poza obszar Unii Europejskiej.

8. Państwa dane osobowe będę pozyskane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, który Państwa zatrudnia (w tym z ogólnodostępnych stron internetowych).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych na formularzu zgłoszeniowym niezbędne jest do:

  • zapisu na szkolenie
  • zamówienia realizacji usługi
  • dokonywania rozliczeń
  • przesyłania informacji marketingowych

10. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania czy przenoszenia swoich danych osobowych.

11. W przypadku naruszenia powyższych klauzul przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do PUODO.

Scroll to Top