„Wymagania dotyczące badania filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego oznaczania liczby mikroorganizmów metodami hodowlanymi zgodnie z PN-EN ISO 7704:2023-06 – zmiana normy – zmiana podejścia!” Program szkolenia Czas szkolenia: 4 godziny (11.00 – 15.00) Cena szkolenia za osobę: 350 zł/netto