a2kcent.pl

Szkolenia skierowane do Laboratoriów Farmaceutycznych – NOWOŚCI

Szkolenia skierowane do laboratoriów farmaceutycznych – NOWOŚĆ

1. Analityka oligonukleotydów i siRNA za pomocą chromatografii cieczowej – 21.11.2024 r

2. Podstawy spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej – 21.10.2024 r.

3. HILIC jako nowa metoda do analizy substancji polarnych – 04.11.2024 r.

4. Dlaczego dziś nie działa? – chromatograficzny troubleshooting – 26.11.2024r.

5. Wykorzystanie programów komputerowych do optymalizacji metod chromatograficznych – 14.10.2024 r.

Harmonogram

Scroll to Top