Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenie na szkolenie

Oświadczenie w przypadku finansowania ze środków publicznych i zwolnieniu z VAT (zwolnienie dotyczy tylko udziału w szkoleniu, nie dotyczy opcji dodatkowych tj. noclegi):

Oświadczamy, że nabyta od Centrum Naukowo-Technicznego A2K CeNT s.c. usługa powyższego szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego doskonaląca kwalifikacje zawodowe naszych pracowników jest finansowana ze środków publicznych i korzysta ze zwolnienia w myśl zapisów art. 5 ust 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w całości – zwolnienie w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c) ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r. *

- w co najmniej 70%, ale mniej niż 100% - zwolnienie wynikające z § 13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 4 kwietnia 2011 r. *

  1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (podpisanego skanu e-mailem lub elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.a2kcent.pl) oraz potwierdzenie jego otrzymania przez organizatora stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy stronami. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
  2. Odwołanie uczestnictwa odbywa się tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Musi wpłynąć do organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Po tym terminie zgłaszający poniesie pełne koszty.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu i wykładowcy z powodów losowych.
  4. Uwzględniane są rabaty dla Klientów, którzy przesłali Plan Szkoleń na dany rok i został im przyznany numer Klienta Rabatowego – pierwsze 3 szkolenia -100zł, kolejne szkolenia -200zł za każde szkolenie.
  5. Podana cena szkolenia (netto) obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad/-y, przerwy kawowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz w zależności od zaznaczonej opcji noclegi z kolacjami w pokojach 1 lub 2-osobowych.
  6. Wysłanie karty zgłoszeniowej jest akceptacją powyższych warunków współpracy oraz Regulaminu dostępnego na stronie www.a2kcent.pl
Proszę wpisać znaki poniżej w celu ochrony przed automatycznym wysyłaniem.
CAPTCHA Image

* Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały, obiad, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

Opcje rabatów za udział w szkoleniach:

  Opcja     Rabat     Cena zł/os netto  
  Pierwsza osoba     0     480,-  
  Druga i kolejne osoby     -80zł/os     400,-