Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenie na szkolenie

Oświadczenie w przypadku finansowania ze środków publicznych i zwolnieniu z VAT (zwolnienie dotyczy tylko udziału w szkoleniu, nie dotyczy opcji dodatkowych tj. noclegi):

Oświadczamy, że nabyta od Centrum Naukowo-Technicznego A2K CeNT s.c. usługa powyższego szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego doskonaląca kwalifikacje zawodowe naszych pracowników jest finansowana ze środków publicznych i korzysta ze zwolnienia w myśl zapisów art. 5 ust 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w całości – zwolnienie w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c) ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r. *

- w co najmniej 70%, ale mniej niż 100% - zwolnienie wynikające z § 13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 4 kwietnia 2011 r. *

1.      Podstawą przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie:

a.      Podpisanej przez upoważnioną osobą i opieczętowanej karty zgłoszeniowej na adres Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. ul. Opinogórska 2 lok.69, 04-039 Warszawa

b.      Skanu podpisanej przez upoważnioną osobą i opieczętowanej karty zgłoszeniowej na adres a2kcent@a2kcent.pl

2.      Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy karta zgłoszeniowa wysłana Pocztą Polską lub innym doręczycielem, nie dotrze do Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Organizator może zagwarantować uczestnictwo w przypadku, gdy będą wolne miejsca.

3.      Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. po otrzymaniu karty zgłoszeniowej każdorazowo przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem organizacji szkolenia.

4.      5 dni roboczych prze planowanym terminem szkolenia uczestnik szkolenia otrzymuje od Organizatora, na podany w karcie zgłoszeniowej adres mailowy, informację dotyczącą statusu szkolenia (czy się odbywa czy też nie) oraz w przypadku potwierdzenia organizacji szkolenia szczegółowe informacje na jego temat – program, godziny i zaproszenie na szkolenie w formie linku. Zalecamy korzystanie z laptopów. Jeżeli dane uczestnka nie będą się zgadzały ze zgłoszeniem, taka osoba zostanie usunięta w trakcie szkolenia.

5.    Tydzień przed terminem szkolenia otrzymają Państwo link do próbnego połączenia.  Sprawdzimy czy nikt nie ma problemów z oprogramowaniem Webex. Zajmie to 5-10 minut. Dopiero po tym teście otrzymają Państwo link do szkolenia.

6.  W przypadku stwierdzenia przez Państwa braku takiej informacji w terminie 4 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych SPAM lub kontakt telefoniczny z Organizatorem.

5.      Odwołanie uczestnictwa odbywa się tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Musi wpłynąć do organizatora najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. To tym terminie zgłaszający poniesie pełne koszty uczestnictwa.

6.      Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu i wykładowcy z powodów losowych. O takiej sytuacji będą Państwo informowani drogą mailową i/lub telefoniczną.

7.      Podana cena szkolenia (netto) obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

8.      Wysłanie karty zgłoszeniowej jest akceptacją powyższych warunków współpracy.

               W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu                       takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych - związanych z informacją o nadchodzących szkoleniach, przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. do czasu prośby Państwa o ich usunięcie.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. żadnemu innemu podmiotowi ani operatorowi telekomunikacyjnemu.
  5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. do profilowania.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. poza obszar Unii Europejskiej.
  7. Państwa dane osobowe będą pozyskane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c., bezpośrednio ode Państwa lub od podmiotu, który Państwa zatrudnia.
  8. Mają Państwo prawo do dostępu, zmiany lub żądania usunięcia treści swoich danych osobowych.
  9. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesyłanie informacji szkoleniowych i marketingowych.
  10. W przypadku naruszenia powyższych klauzul przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do PUODO.

Proszę wpisać znaki poniżej w celu ochrony przed automatycznym wysyłaniem.
CAPTCHA Image

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały oraz zaświadczenie o uczestnictwie.