Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące

Oferta / Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

 

Temat szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena
szkolenia
(netto)
KOD
szkolenia
Źródła błędów i analiza ryzyk w metodach spektrofotometrycznych na przykładzie oznaczania żelaza, chloru i azotynów w wodzieAnna OchmańskaWarszawa24.10.2019480.0010/02/10/19
Analiza ryzyk w metodach miareczkowych na przykładzie oznaczaniu chlorków, twardości ogólnej i indeksu nadmanganianowego wodyAnna OchmańskaWarszawa05.11.2019480.0012/02/11/19
Metody statystyczne stosowane do oceny wyników oraz szacowania niepewności metody badawczej. Zasady szacowania niepewności w metodach spektrofotometrycznych i miareczkowychAnna OchmańskaWarszawa09.10.2019480.0014/02/10/19
Przeprowadzanie ocen sensorycznych wody. Wybór, szkolenie i monitorowanie zespołu do oceny sensorycznej. Rodzaje metod stosowanych w ocenie sensorycznej. Walidacja metod sensorycznych i monitorowanie jakości badańAnna OchmańskaWarszawa08.10.2019480.0015/02/10/19
Jak zrealizować proces walidacji / weryfikacji metody badawczej w laboratorium?Anna OchmańskaWarszawa27.09.2019480.0040/01/09/19
Walidacja systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodności z systemem zarządzania a laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktykWarszawa03.12.2019480.0029/02/12/19
Badania biegłości jako narzędzie sterowania jakością badań w laboratorium – podstawy organizacji, zasady uczestnictwa, wykorzystanie w doskonaleniu kompetencji laboratoriumDoświadczony wykładowca, praktykWarszawa16.10.2019480.0030/02/10/19
Analiza sensoryczna żywności – od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji Doświadczony wykładowca, praktyk, Warszawa09.10.2019480.0027/01/10/19
W świecie analizy sensorycznej żywności. Od utworzenia panelu sensorycznego do akredytacji. Rola Lidera panelu sensorycznegoDoświadczony wykładowca, praktyk,Warszawa03.12.2019480.0028/01/12/19
Ryzyko, a wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa18.09.2019480.0001/04/09/19
Doskonalenie technik analitycznych stosowanych w laboratoriach wodno-ściekowychDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa03.12.2019480.0017/02/12/19
Błędy w przygotowaniu próbek do analiz fizykochemicznych wód, ścieków, osadów i glebDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa25.09.2019480.0018/02/10/19
Metoda FAAS – praktyczne podejście - oznaczanie metali w wodzie, ściekach, glebach i osadach ściekowychDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa17.10.2019480.0019/02/10/19
Walidacja/weryfikacja i szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych i molekularnych z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa09.12.2019480.0020/02/12/19
Potwierdzenie ważności wyniku – metody mikrobiologiczne i molekularne z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa19.09.2019480.0021/02/09/19
Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium mikrobiologicznym z interpretacją świadectw wzorcowań. Zapewnienie spójności pomiarowejDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa05.11.2019480.0022/02/11/19
CRM – Certyfikowane materiały odniesienia – mit, konieczność czy alibi?Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa11.12.2019480.0024/02/12/19
Warsztaty doskonalące dla auditorów zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa05.11.2019480.0037/03/11/19
Warsztaty doskonalące dla auditorów zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa04.12.2019480.0037/04/12/19
Przeglądy zarządzania w świetle nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa08.10.2019480.0038/03/10/19
Przeglądy zarządzania w świetle nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa05.12.2019480.0038/04/12/19
Analiza ryzyka w badaniach mikrobiologicznych. Działania obniżające ryzykoDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa10.12.2019480.0004/03/12/19
Niezgodności, spostrzeżenia … i co dalej w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa26.09.2019480.0041/01/09/19
Najczęściej popełniane błędy w laboratoriach mikrobiologicznychDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa25.09.2019480.0042/01/09/19
Niezgodności, spostrzeżenia … i co dalej w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa10.12.2019480.0041/02/12/19
Najczęściej popełniane błędy w laboratoriach mikrobiologicznychDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa11.12.2019480.0042/02/12/19
Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca,, praktyk, auditorWarszawa07.10.2019480.0002/04/10/19
Szacowanie niepewności, zachowanie spójności pomiarowej i zapewnienie jakości pobierania próbek powietrza w środowisku pracyGrzegorz JenczałaWarszawa05.12.2019480.0016/02/12/19
Hałas w środowisku pracy. Metody wyznaczania zawodowej ekspozycji na hałas zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9612:2011 oraz obowiązujących regulacji prawnychMaria SzelągWarszawa25.10.2019480.0025/01/10/19
Hałas w środowisku pracy. Metody wyznaczania zawodowej ekspozycji na hałas zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9612:2011 oraz obowiązujących regulacji prawnychMaria SzelągWarszawa11.12.2019480.0025/02/12/19
Monitoring jakości powietrza w Polsce - regulacje i zasady dotyczące wykonywania pomiarówTomasz FrączkowskiWarszawa09.10.2019480.0035/01/10/19

* Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały, obiad, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

Opcje rabatów za udział w szkoleniach:

  Opcja     Rabat     Cena zł/os netto  
  Pierwsza osoba     0     480,-  
  Druga i kolejne osoby     -80zł/os     400,-  

 

 

Powyższe ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

 

Istnieje możliwość wystawienia osobnej faktury za noclegi. Zwolnienie z VAT nie dotyczy noclegów.