Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące

Oferta / Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

Wszystkie szkolenia odbywają się w wersji on-line przy użyciu platformy Webex. Aby móc uczestniczyć należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu wyposażone w słuchawki, głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem. Komunikacja z prowadzącym szkolenie będzie się odbywać przez mikrofon (jeśli Uczestnik posiada) lub chat (jeśli nie posiada mikrofonu). Przed szkoleniem każdy Uczestnik otrzyma najpierw link do połączenia próbnego, a dopiero po realizacji połaczenia próbnego, otrzymają Państwo właściwy link z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu on-line. Połączenie próbne jest przeprowadzane kilka dni przed szkoleniem. Pozwoli to na sprawdzenie czy wszystko działa prawidłowo, a w razie jakichkolwiek problemów, jest czas na poprawę jakości połączenia.
Najpóźniej dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo, droga elektroniczną, materiały w wersji pdf do wydrukowania. 
Zaświadczenia wysyłamy w wersji oryginalnej pocztą tradycyjną.

UWAGA !! Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury. Prosimy nie dokonywać wpłat przed szkoleniem.

Temat szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena
szkolenia
(netto)
KOD
szkolenia
"Przychodzi Audytor do Laboratorium" - audyt systemowy cz.1 - doskonalenie kompetencji audytorskichAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniem oraz Pracownik Laboratorium Badawczegoon-line24.10.2023400.0005/24/10/23
„Praca w laboratorium badawczym – co powinieneś/co powinnaś znać i wiedzieć?” - cały cykl wykładówAuditorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line19.11-13.05.2023200.00S/2022/2023
„Praca w laboratorium badawczym – co powinieneś/co powinnaś znać i wiedzieć?” - cały cykl wykładów - II turaAuditorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line18.11-11.05.2024200.00S/2023/2024
„Przychodzi Audytor do Laboratorium”- audyt techniczny w obszarze mikrobiologicznym wody - doskonalenie kompetencji audytorskichAuditorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line15.11.2023400.0003/15/11/23
Akredytacja laboratoriów sensorycznych - nowelizacji postanowień dokumentu EA-4/09Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line28.03.2023400.0019/28/03/23
Analiza ryzyka - coś poszło nie tak - przykładowe źródła zagrożeńAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line09.11.2023250.0010/09/11/23
Analiza wagowaAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line20.06.2023250.0001/20/06/23
Analiza wagowaAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line16.11.2023250.0001/16/11/23
Analiza wyników potwierdzania ważności wyników w badaniach mikrobiologicznychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line04.04.2023400.0004/19/04/23
Analiza wyników potwierdzania ważności wyników w badaniach mikrobiologicznychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line23.10.2023400.0008/23/10/23
Audit wewnętrzny- metody auditowania. Przeprowadzenie auditu pionowego w laboratoriumAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line10.10.2023500.0010/10/10/23
Automatyczne pobieranie próbek ścieków wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11 w praktyce – jak prawidłowo realizować akredytowaną działalność laboratoryjną?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line20.04.2023250.0007/20/04/23
Badania hałasu z instalacji i urządzeń (przemysłowego)/ hałasu komunikacyjnego - wymagania, wyjaśnienie metodyk referencyjnych oraz szacowania niepewnościAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line25.04.2023500.0012/25/04/23
Badania stężenia frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej aerozoli substancji oznaczanych metodą grawimetryczną w środowisku pracy – nowe metodykiJolanta Krafton-line08.12.2023350.0021/23/03/23
Chromatografia dla początkującychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line21.11-22.11.20231300.0004/21/11/23
Chromatografia dla zaawansowanychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line27.11.2023800.0005/27/11/23
Doskonalenie identyfikacji niezgodności - warsztaty–dla kierownictwa/ auditorów laboratoriówAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line07.12.2023400.0006/17/05/23
Gdzie i jak szukać szans w Laboratorium?Grzegorz Jenczałaon-line19.05.2023250.0013/19/05/23
Granica oznaczalności i wykrywalności metody badawczejAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line10.05.2023200.0001/10/05/23
Jak określić zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień personelu?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.05.2023250.0007/11/05/23
Jak określić zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień personelu?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line06.11.2023250.0009/06/11/23
Jak pisać sprawozdania z badań w środowisku pracy? Dokładność, jasność, jednoznaczność i czytelność wyników w raportach z badańGrzegorz Jenczałaon-line22.03.2023300.0004/22/03/23
Jak pisać sprawozdania z badań w środowisku pracy? Dokładność, jasność, jednoznaczność i czytelność wyników w raportach z badańGrzegorz Jenczałaon-line25.10.2023300.0003/25/10/23
Jak prawidłowo wykonać w laboratorium sprawdzanie metodą wagową szklanych przyrządów pomiarowych i przyrządów do dozowania cieczy?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line10.11.2023300.0017/10/11/23
Kiedy gubi nas rutyna w badaniach PCR i real-time PCR?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line13.11.2023400.0013/13/11/23
Kontrola podłoży mikrobiologicznych – kompendium wiedzyMarta Tytkoon-line29.03.2023400.0006/29/03/23
Kontrola podłoży mikrobiologicznych – kompendium wiedzyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line28.09.2023400.0001/28/09/23
Kryteria bezpieczeństwa żywności - Listeria monocytogenespraktyk z wieloletnim doświadczeniemWarszawa, Hotel Lord****30.05.2023500.0011/30/05/23
Krzywa wzorcowa – ocena statystyczna i kryteria akceptacjiAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line04.12.2023400.0001/04/12/23
Kurs dla początkujących auditorów wewnętrznych w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line20.03-21.03.2023800.0007/27/03/23
Kwantyfikacja niepewności w pomiarach analitycznych czyli jak prawidłowo obliczyć niepewność wyniku?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line03.10.2023250.0002/03/10/23
Metody spektrofotometryczne – gdzie najczęściej popełniamy błędy?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line06.03.2024400.0002/30/11/23
Microweb – praktycznie w mikrobiologii – część 1Auditorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line18.05.2023450.0012/18/05/23
Microweb – praktycznie w mikrobiologii – część 2Auditorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line30.11.2023450.0015/30/11/23
Mikrobiologiczne ilościowe metody badania próbek wody – kompendium wiedzyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line07.11.2023450.0008/07/11/23
Możliwości i ograniczenia mikrobiologicznego laboratorium zakładowego (MLZ). Bilans zysków i stratpraktyk z wieloletnim doświadczeniemWarszawa, Hotel Lord****26.09.2023500.0006/26/09/23
Nadzorowanie czy monitorowanie personelu? Jak oceniać kompetencje personelu?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line09.11.2023250.0011/09/11/23
Nadzorowanie czy monitorowanie personelu? Jak oceniać kompetencje personelu?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line20.06.2023250.0008/22/05/23
Nadzór nad dokumentami i zapisami w laboratorium badawczymAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line02.10.2023300.0019/02/10/23
Ocena statystyczna kart kontrolnychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line30.03.2023250.0003/30/03/23
Od ustaleń z Klientem do sprawozdania z badańAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line29.11.2023300.0010/12/04/23
Oznaczanie azotu azotanowego w próbkach ścieków wg normy PN-82/C-04576/08 metodą spektrofotometryczną – jak prawidłowo przeprowadzić badanie?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.06.2023250.0004/22/09/23
Oznaczanie azotu azotynowego w próbkach ścieków wg normy PN-EN 26777:1999 metodą spektrofotometryczną – jak prawidłowo przeprowadzić badanie?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line06.10.2023250.0015/06/10/23
Oznaczanie benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas – PN-Z-04016-10:2005 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym. Część 10:Oznaczanie benzenu nAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line17.11.2023300.0016/17/11/23
Oznaczanie chlorków w próbkach ścieków wg normy PN-ISO 9297:1994 metodą miareczkową – jak prawidłowo przeprowadzić badanie?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line02.06.2023250.0003/21/09/23
Oznaczanie ChZT w próbkach ścieków wg normy PN-ISO 15705:2005 metodą spektrofotometryczną – jak prawidłowo przeprowadzić badanie?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line09.10.2023250.0013/09/10/23
Oznaczanie mętności wodyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line19.10.2023250.0001/19/10/23
Oznaczanie zawiesiny ogólnej w próbkach ścieków wg normy PN-EN 872:2007+Ap1:2007 metodą wagową – jak prawidłowo przeprowadzić badanie?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.10.2023250.0014/11/20/23
Po co nam przegląd zarządzania? Dlaczego warto?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.12.2023300.0007/12/12/23
Pobieranie i przygotowanie próbek powietrza, wody, gleby i innych matryc do analizy jakościowej i ilościowej na chromatografie gazowym sprzężonym z detektorem masowym GC/MSAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line01.12.2023600.0006/01/12/23