Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące

Oferta / Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

 

Temat szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena
szkolenia
(netto)
KOD
szkolenia
Karty kontrolne - jeden z elementów potwierdzenia ważności wynikówAnna Ochmańskaon-line01.12.2020450.0002/02/12/20
Stwierdzenia zgodności i analiza ryzyka w badaniach chemicznych wodyAnna Ochmańskaon-line07.12.2020500.0004/07/12/20
Nadzorowanie wyposażenia w laboratorium chemicznym w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018–02Anna Ochmańskaon-line09.12.2020450.0035/09/12/20
Walidacja/weryfikacja metod chemicznych – od zaplanowania eksperymentu do sporządzenia karty charakterystyki metody Anna Ochmańskaon-line26.01-27.01.2021900.0002/26/01/21
Walidacja/weryfikacja metod chemicznych – od zaplanowania eksperymentu do sporządzenia karty charakterystyki metody Anna Ochmańskaon-line20.04-21.04.2021900.0003/20/04/21
Walidacja/weryfikacja metod chemicznych – od zaplanowania eksperymentu do sporządzenia karty charakterystyki metody Anna Ochmańskaon-line18.10-19.10.2021900.0001/18/10/21
Przeprowadzanie ocen sensorycznych wody. Wybór, szkolenie i monitorowanie zespołu do oceny sensorycznej. Rodzaje metod stosowanych w ocenie sensorycznej. Walidacja metod sensorycznych i monitorowanie jakości badań. Anna Ochmańskaon-line12.05.2021450.0002/12/05/21
Metody spektrofotometryczne – kompendium wiedzy Anna Ochmańskaon-line07.06.2021450.0002/07/06/21
Metody spektrofotometryczne – kompendium wiedzy Anna Ochmańskaon-line08.11.2021450.0002/08/11/21
Doskonalenie kompetencji technicznych w rutynowej pracy laboratorium badawczego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Anna Ochmańskaon-line10.03.2021450.0004/10/03/21
Doskonalenie kompetencji technicznych w rutynowej pracy laboratorium badawczego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Anna Ochmańskaon-line08.06.2021450.0003/08/06/21
Doskonalenie kompetencji technicznych w rutynowej pracy laboratorium badawczego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Anna Ochmańskaon-line01.12.2021450.0003/01/12/21
Planowanie procesu potwierdzania ważności wyników w oparciu o dane uzyskane w procesie walidacji/weryfikacji metody Anna Ochmańskaon-line28.01.2021450.0003/28/01/21
Planowanie procesu potwierdzania ważności wyników w oparciu o dane uzyskane w procesie walidacji/weryfikacji metody Anna Ochmańskaon-line13.05.2021450.0003/13/05/21
Planowanie procesu potwierdzania ważności wyników w oparciu o dane uzyskane w procesie walidacji/weryfikacji metody Anna Ochmańskaon-line20.10.2021450.0002/20/10/21
Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody Anna Ochmańskaon-line22.04.2021450.0004/22/04/21
Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody Anna Ochmańskaon-line21.09.2021450.0002/21/09/21
Najczęściej popełniane błędy w laboratoriach mikrobiologicznychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line19.01.2021450.0004/02/12/20
Jak policzyć niepewność zgodnie z nową norma PN-EN ISO 19036:2020-04? Jak przedstawić niepewność na sprawozdaniach z badań z uwzględnieniem stwierdzenia zgodności? - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.03.2021450.0001/11/03/21
Nadzór nad wyposażeniem w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody i żywności oraz wewnętrzne i zewnętrzne potwierdzenie ważności wyników badańAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line03.12.2020450.0003/03/12/20
Kompetencje i kwalifikacje personelu - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line10.12.2020450.0002/08/10/20
Jak policzyć niepewność zgodnie z nową norma PN-EN ISO 19036:2020-04? Jak przedstawić niepewność na sprawozdaniach z badań z uwzględnieniem stwierdzenia zgodności? - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line15.06.2021450.0001/15/06/21
Jak policzyć niepewność zgodnie z nową norma PN-EN ISO 19036:2020-04? Jak przedstawić niepewność na sprawozdaniach z badań z uwzględnieniem stwierdzenia zgodności? - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line02.12.2021450.0001/02/12/21
Audit wewnętrzny dla zaawansowanych – warsztaty doskonalące Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line19.04.2021450.0001/19/04/21
Audit wewnętrzny dla zaawansowanych – warsztaty doskonalące Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line23.09.2021450.0001/23/09/21
Audit wewnętrzny dla zaawansowanych – warsztaty doskonalące Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line03.12.2021450.0002/03/12/21
Proces weryfikacji metod mikrobiologicznych wg dokumentu PN-EN ISO 13843:2017-10 (próbki wody) oraz ISO/FDIS 16140 część 3 (próbki żywności)” - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.03.2021450.0002/12/03/21
Proces weryfikacji metod mikrobiologicznych wg dokumentu PN-EN ISO 13843:2017-10 (próbki wody) oraz ISO/FDIS 16140 część 3 (próbki żywności)” - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.05.2021450.0001/11/05/21
Proces weryfikacji metod mikrobiologicznych wg dokumentu PN-EN ISO 13843:2017-10 (próbki wody) oraz ISO/FDIS 16140 część 3 (próbki żywności)” - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line03.11.2021450.0001/03/11/21
Proces potwierdzania ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym – z uwzględnieniem wymagań aktualnie obowiązujących DA-05, DA-06Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line25.01.2021450.0001/25/01/21
Proces potwierdzania ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym – z uwzględnieniem wymagań aktualnie obowiązujących DA-05, DA-06Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line26.04.2021450.0002/26/04/21
Proces potwierdzania ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym – z uwzględnieniem wymagań aktualnie obowiązujących DA-05, DA-06Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line09.03.2021450.0003/09/03/21
Jak udokumentować przegląd zarządzania w świetle wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?”Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line15.04.2021450.0005/15/04/21
Wykorzystanie niepewności pomiaru do stwierdzenia zgodności z wymaganiami i zasady podejmowania decyzji w badaniach mikrobiologicznych Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line20.05.2021450.0006/20/05/21
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy: problemy techniczne, potwierdzanie ważności wyników, szacowanie niepewności, niezgodności Grzegorz Jenczałaon-line18.05.2021450.0004/18/05/21
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy: problemy techniczne, potwierdzanie ważności wyników, szacowanie niepewności, niezgodności Grzegorz Jenczałaon-line28.09.2021450.0003/28/09/21
Wszystko o badaniach mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego w środowisku pracyGrzegorz Jenczałaon-line16.06.2021450.0004/16/06/21
Pobieranie i analiza czynników pyłowych w środowisku pracy z uwzględnieniem projektów nowych norm metodycznych Grzegorz Jenczałaon-line16.03.2021450.0004/16/03/21
Pobieranie i analiza czynników pyłowych w środowisku pracy z uwzględnieniem projektów nowych norm metodycznych Grzegorz Jenczałaon-line17.06.2021450.0005/17/06/21
Weryfikacja i walidacja metod badawczych w środowisku pracy oraz szacowanie niepewności pomiaru: zasady i praktyczne przykładyGrzegorz Jenczałaon-line19.05.2021450.0005/19/05/21
Weryfikacja i walidacja metod badawczych w środowisku pracy oraz szacowanie niepewności pomiaru: zasady i praktyczne przykładyGrzegorz Jenczałaon-line29.09.2021450.0004/29/09/21
„Wiarygodne wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń”Łukasz Bratekon-line21.01.2021600.0006/21/01/21
„Pobieranie próbek gazów odlotowych w celu oznaczenia NH3 problemy spotykane w czasie wykonywania manualnych i automatycznych pomiarów”Łukasz Bratekon-line20.01.2021600.0005/20/01/21
„Znowelizowane wymagania dokumentów DA-05 oraz DA-06 czyli co się zmieniło i co z tym zrobić? - szkolenie dla laboratoriów emisyjnychMirosław Karczewskion-line29.01.2021600.0004/29/01/21