Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące

Oferta / Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

Wszystkie szkolenia odbywają się w wersji on-line przy użyciu platformy Webex. Aby móc uczestniczyć należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu wyposażone w słuchawki, głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem. Komunikacja z prowadzącym szkolenie będzie się odbywać przez mikrofon (jeśli Uczestnik posiada) lub chat (jeśli nie posiada mikrofonu). Przed szkoleniem każdy Uczestnik otrzyma najpierw link do połączenia próbnego, a dopiero po realizacji połaczenia próbnego, otrzymają Państwo właściwy link z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu on-line. Połączenie próbne jest przeprowadzane kilka dni przed szkoleniem. Pozwoli to na sprawdzenie czy wszystko działa prawidłowo, a w razie jakichkolwiek problemów, jest czas na poprawę jakości połączenia.
Najpóźniej dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo, droga elektroniczną, materiały w wersji pdf do wydrukowania. 
Zaświadczenia wysyłamy w wersji oryginalnej pocztą tradycyjną.

UWAGA !! Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury. Prosimy nie dokonywać wpłat przed szkoleniem.

Temat szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena
szkolenia
(netto)
KOD
szkolenia
Analiza wagowaAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line20.06.2023250.0001/20/06/23
Analiza wagowaAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line16.11.2023250.0001/16/11/23
Oznaczanie mętności wodyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line19.10.2023250.0001/19/10/23
Ocena statystyczna kart kontrolnychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line14.03.2024250.0003/30/03/23
Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody w laboratoriumAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.12.2023250.0002/10/05/23
Metody spektrofotometryczne – gdzie najczęściej popełniamy błędy?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line06.03.2024400.0002/30/11/23
Kwantyfikacja niepewności w pomiarach analitycznych czyli jak prawidłowo obliczyć niepewność wyniku?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line03.10.2023250.0002/03/10/23
Krzywa wzorcowa – ocena statystyczna i kryteria akceptacjiAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line04.12.2023400.0001/04/12/23
Wagi i ważenie - błędy wskazań i ich niepewność w codziennej pracy laboratoryjnejAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line05.12.2023450.0002/05/12/23
Chromatografia dla początkującychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line21.11-22.11.20231300.0004/21/11/23
Chromatografia dla zaawansowanychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line27.11.2023800.0005/27/11/23
Walidacja metod badawczych oraz kontrola ważności wyników w laboratorium – teoria i praktykaAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line26.10.2023500.0006/26/10/23
Warsztaty doskonalące w ocenianiu niepewności pomiaru wg PN-EN ISO 29201:2022-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line14.11.2023350.0006/14/11/23
Doskonalenie identyfikacji niezgodności - warsztaty–dla kierownictwa/ auditorów laboratoriówAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line07.12.2023400.0006/17/05/23
Postępowania z niezgodnościami czyli jak określić zakres, przyczynę i skutki niezgodności – warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line18.10.2023380.0007/18/10/23
Analiza wyników potwierdzania ważności wyników w badaniach mikrobiologicznychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line25.10.2023400.0008/23/10/23
Wyposażenie pomiarowe w badaniach mikrobiologicznychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line08.11.2023350.0007/08/11/23
Kontrola podłoży mikrobiologicznych – kompendium wiedzyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line28.09.2023400.0001/28/09/23
Szczepy testowe bez tajemnicAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.12.2023350.0005/11/12/23
Mikrobiologiczne ilościowe metody badania próbek wody – kompendium wiedzyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line07.11.2023450.0008/07/11/23
Potwierdzenie ważności wyników w metodach chromatograficznych i monitorowanie ważności wyników w laboratorium chromatograficznymAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line27.10.2023500.0009/27/10/23
Pobieranie i przygotowanie próbek powietrza, wody, gleby i innych matryc do analizy jakościowej i ilościowej na chromatografie gazowym sprzężonym z detektorem masowym GC/MSAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line01.12.2023600.0006/01/12/23
Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line27.09.2023450.0002/27/09/23
Analiza ryzyka - coś poszło nie tak - przykładowe źródła zagrożeńAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line09.11.2023250.0010/09/11/23
Nadzorowanie czy monitorowanie personelu? Jak oceniać kompetencje personelu?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line09.11.2023250.0011/09/11/23
Nadzorowanie czy monitorowanie personelu? Jak oceniać kompetencje personelu?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line21.06.2023250.0008/22/05/23
Audit wewnętrzny- metody auditowania. Przeprowadzenie auditu pionowego w laboratoriumAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line10.10.2023500.0010/10/10/23
Wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk czy dla funkcji? (dokumentowanie)Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line06.11.2023250.0012/06/11/23
Zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach PCR i real-time PCRAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line20.11.2023400.0013/20/11/23
Kiedy gubi nas rutyna w badaniach PCR i real-time PCR?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line13.11.2023400.0013/13/11/23
Potwierdzenie ważności wyników metod wagowych – jak planować, a następnie monitorować i analizować otrzymywane dane?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line04.10.2023350.0011/04/10/23
Pobieranie próbek wody powierzchniowej wg normy PN-EN ISO 5667-6:2016-12 w praktyce – jak prawidłowo realizować akredytowaną działalność laboratoryjną?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line05.10.2023350.0012/05/10/23
Oznaczanie ChZT w próbkach ścieków wg normy PN-ISO 15705:2005 metodą spektrofotometryczną – jak prawidłowo przeprowadzić badanie?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line09.10.2023350.0013/09/10/23
Oznaczanie zawiesiny ogólnej w próbkach ścieków wg normy PN-EN 872:2007+Ap1:2007 metodą wagową – jak prawidłowo przeprowadzić badanie?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.10.2023250.0014/11/20/23
Oznaczanie azotu azotanowego w próbkach ścieków wg normy PN-82/C-04576/08 metodą spektrofotometryczną – jak prawidłowo przeprowadzić badanie?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line06.10.2023250.0004/22/09/23
Oznaczanie azotu azotynowego w próbkach ścieków wg normy PN-EN 26777:1999 metodą spektrofotometryczną – jak prawidłowo przeprowadzić badanie?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line06.10.2023350.0015/06/10/23
Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych – weryfikacja metody, ocena niepewności oraz potwierdzanie ważnościAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line23.11.2023450.0009/18/04/23
Od ustaleń z Klientem do sprawozdania z badańAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line29.11.2023300.0010/12/04/23
Usługi i towary dostarczane z zewnątrz - jak zorganizować proces zakupów?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line30.10.2023300.0014/23/11/23
Po co nam przegląd zarządzania? Dlaczego warto?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.12.2023300.0007/12/12/23
Nadzór nad dokumentami i zapisami w laboratorium badawczymAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line02.10.2023300.0019/02/10/23
Oznaczanie benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas – PN-Z-04016-10:2005 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym. Część 10:Oznaczanie benzenu nAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line17.11.2023300.0016/17/11/23
Jak prawidłowo wykonać w laboratorium sprawdzanie metodą wagową szklanych przyrządów pomiarowych i przyrządów do dozowania cieczy?Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line10.11.2023350.0017/10/11/23
Roztwory mianowane w badaniach próbek ścieków i wody przeznaczonej do spożyciaauditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line08.12.2023350.0008/08/12/23
Zadania personelu laboratorium sensorycznego w świetle wymagań znowelizowanego dokumentu EA-4/09Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line16.10.2023300.0020/16/10/23
Wymagania lokalowe i wyposażenie pracowni sensorycznej wodyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line24.11.2023300.0018/24/11/23
Dokumentowanie badań sensorycznych wodyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line28.11.2023300.0019/28/11/23
Potwierdzanie ważności wyników w badaniach sensorycznych wodyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line06.12.2023300.0009/06/12/23
Kontrola jakości/zapewnienie ważności wyników badań sensorycznych żywności. Rola materiałów odniesienia (odniesień)”Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.10.2023350.0015/08/05/23
Szkolenie i monitorowanie pracy zespołu oceny sensorycznej (żywności)Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.10.2023350.0016/24/05/23