Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące

Oferta / Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

Tutaj można wpisać tekst nad tabelką

Temat szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena
szkolenia
(netto)
KOD
szkolenia
Analiza i zarządzanie ryzykiem w badaniach chemicznych wodyAnna OchmańskaWarszawa24.01.2019480.0006/01/01/19
Analiza i zarządzanie ryzykiem w badaniach chemicznych wodyAnna OchmańskaWarszawa04.03.2019480.0006/02/03/19
Źródła błędów i analiza ryzyk w metodach spektrofotometrycznych na przykładzie oznaczania żelaza, chloru i azotynów w wodzieAnna OchmańskaWarszawa12.06.2019480.0010/01/06/19
Źródła błędów i analiza ryzyk w metodach spektrofotometrycznych na przykładzie oznaczania żelaza, chloru i azotynów w wodzieAnna OchmańskaWarszawa24.10.2019480.0010/02/10/19
Podstawy teoretyczne i zasada oznaczania pH, przewodności elektrycznej właściwej oraz potencjału redoks wodyAnna OchmańskaWarszawa05.06.2019480.0011/01/06/19
Analiza ryzyk w metodach miareczkowych na przykładzie oznaczaniu chlorków, twardości ogólnej i indeksu nadmanganianowego wodyAnna OchmańskaWarszawa27.03.2019480.0012/01/03/19
Analiza ryzyk w metodach miareczkowych na przykładzie oznaczaniu chlorków, twardości ogólnej i indeksu nadmanganianowego wodyAnna OchmańskaWarszawa05.11.2019480.0012/02/11/19
Potwierdzanie metody, monitorowanie jakości badań, nadzór nad wyposażeniem – spójny system w laboratorium chemicznym – na przykładzie metody realizowanej techniką spektrofotometrycznąAnna OchmańskaWarszawa29.05.2019480.0013/01/05/19
Metody statystyczne stosowane do oceny wyników oraz szacowania niepewności metody badawczej. Zasady szacowania niepewności w metodach spektrofotometrycznych i miareczkowychAnna OchmańskaWarszawa30.05.2019480.0014/01/05/19
Metody statystyczne stosowane do oceny wyników oraz szacowania niepewności metody badawczej. Zasady szacowania niepewności w metodach spektrofotometrycznych i miareczkowychAnna OchmańskaWarszawa09.10.2019480.0014/02/10/19
Analiza i zarządzanie ryzykiem w badaniach chemicznych wodyAnna OchmańskaWarszawa09.05.2019480.0006/03/05/19
Przeprowadzanie ocen sensorycznych wody. Wybór, szkolenie i monitorowanie zespołu do oceny sensorycznej. Rodzaje metod stosowanych w ocenie sensorycznej. Walidacja metod sensorycznych i monitorowanie jakości badańAnna OchmańskaWarszawa15.05.2019480.0015/01/05/19
Przeprowadzanie ocen sensorycznych wody. Wybór, szkolenie i monitorowanie zespołu do oceny sensorycznej. Rodzaje metod stosowanych w ocenie sensorycznej. Walidacja metod sensorycznych i monitorowanie jakości badańAnna OchmańskaWarszawa08.10.2019480.0015/02/10/19
Walidacja systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodności z systemem zarządzania a laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktykWarszawa13.06.2019480.0029/01/06/19
Walidacja systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodności z systemem zarządzania a laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktykWarszawa03.12.2019480.0029/02/12/19
Badania biegłości jako narzędzie sterowania jakością badań w laboratorium – podstawy organizacji, zasady uczestnictwa, wykorzystanie w doskonaleniu kompetencji laboratoriumDoświadczony wykładowca, praktykWarszawa29.05.2019480.0030/01/05/19
Badania biegłości jako narzędzie sterowania jakością badań w laboratorium – podstawy organizacji, zasady uczestnictwa, wykorzystanie w doskonaleniu kompetencji laboratoriumDoświadczony wykładowca, praktykWarszawa16.10.2019480.0030/02/10/19
Szczepy odniesienia w laboratorium mikrobiologicznym – postępowanie, przechowywanie, nadzórDoświadczony wykładowca, praktykWarszawa12.06.2019480.0031/01/06/19
Znormalizowane i alternatywne metody wykrywania drobnoustrojów patogennych w żywnościDoświadczony wykładowca, praktykWarszawa05.06.2019480.0032/01/06/19
Znormalizowane i alternatywne metody oznaczania drobnoustrojów w żywnościDoświadczony wykładowca, praktykWarszawa06.06.2019480.0033/01/06/19
Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych żywności. Wybór, szkolenie i monitorowanie zespołu do oceny sensorycznej. Rodzaje metod stosowanych w ocenie sensorycznej. Walidacja metod sensorycznych i sterowanie jakościąDoświadczony wykładowca, praktyk, Warszawa05.06.2019480.0026/01/06/19
Analiza sensoryczna żywności – od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji Doświadczony wykładowca, praktyk, Warszawa09.10.2019480.0027/01/10/19
W świecie analizy sensorycznej żywności. Od utworzenia panelu sensorycznego do akredytacji. Rola Lidera panelu sensorycznegoDoświadczony wykładowca, praktyk,Warszawa03.12.2019480.0028/01/12/19
Ryzyko, a wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa18.01.2019480.0001/01/01/19
Ryzyko, a wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa18.02.2019480.0001/02/02/19
Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa25.02.2019480.0002/02/02/19
Zasady auditowania wg wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa07.01.2019480.0003/01/01/19
Zasady auditowania wg wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa12.06.2019480.0003/02/06/19
Analiza ryzyka w badaniach mikrobiologicznych. Działania obniżające ryzykoDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa07.03.2019480.0004/01/03/19
Wymagania znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Dostosowanie dokumentacjiDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa08.01.2019480.0005/01/01/19
Wymagania znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Dostosowanie dokumentacjiDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa19.02.2019480.0005/02/02/19
Ryzyko, a wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa25.04.2019480.0001/03/04/19
Ryzyko, a wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa18.09.2019480.0001/04/09/19
Analiza ryzyka w badaniach mikrobiologicznych. Działania obniżające ryzykoDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa11.06.2019480.0004/02/06/19
Doskonalenie technik analitycznych stosowanych w laboratoriach wodno-ściekowychDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa09.05.2019480.0017/01/05/19
Doskonalenie technik analitycznych stosowanych w laboratoriach wodno-ściekowychDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa03.12.2019480.0017/02/12/19
Błędy w przygotowaniu próbek do analiz fizykochemicznych wód, ścieków, osadów i glebDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa05.06.2019480.0018/01/06/19
Błędy w przygotowaniu próbek do analiz fizykochemicznych wód, ścieków, osadów i glebDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa16.10.2019480.0018/02/10/19
Metoda FAAS – praktyczne podejście - oznaczanie metali w wodzie, ściekach, glebach i osadach ściekowychDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa10.05.2019480.0019/01/05/19
Metoda FAAS – praktyczne podejście - oznaczanie metali w wodzie, ściekach, glebach i osadach ściekowychDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa17.10.2019480.0019/02/10/19
Walidacja/weryfikacja i szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych i molekularnych z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa25.03.2019480.0020/01/03/19
Walidacja/weryfikacja i szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych i molekularnych z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa09.12.2019480.0020/02/12/19
Potwierdzenie ważności wyniku – metody mikrobiologiczne i molekularne z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa26.06.2019480.0021/01/06/19
Potwierdzenie ważności wyniku – metody mikrobiologiczne i molekularne z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa19.09.2019480.0021/02/09/19
Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium mikrobiologicznym z interpretacją świadectw wzorcowań. Zapewnienie spójności pomiarowejDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa25.06.2019480.0022/01/06/19
Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium mikrobiologicznym z interpretacją świadectw wzorcowań. Zapewnienie spójności pomiarowejDoświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa05.11.2019480.0022/02/11/19
Wytyczne eksploatacji olejów smarowych do turbin parowych gazowych i skojarzonych układów gazowo – parowych na podstawie PKN-ISO/TS 11366-10:2013Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa12.06.2019480.0023/01/06/19
CRM – Certyfikowane materiały odniesienia – mit, konieczność czy alibi?Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa04.06.2019480.0024/01/06/19
CRM – Certyfikowane materiały odniesienia – mit, konieczność czy alibi?Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa11.12.2019480.0024/02/12/19
Warsztaty doskonalące dla auditorów zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Doświadczony wykładowca, praktyk, auditorWarszawa10.04.2019480.0037/01/04/19

* Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały, obiad, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

Opcje rabatów za udział w szkoleniach:

  Opcja     Rabat     Cena zł/os netto  
  Pierwsza osoba     0     480,-  
  Druga i kolejne osoby     -80zł/os     400,-  

 

 

Powyższe ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

 

Istnieje możliwość wystawienia osobnej faktury za noclegi. Zwolnienie z VAT nie dotyczy noclegów.