Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące

Oferta / Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

Wszystkie szkolenia odbywają się w wersji on-line przy użyciu platformy Webex. Aby móc uczestniczyć należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu wyposażone w słuchawki, głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem. Komunikacja z prowadzącym szkolenie będzie się odbywać przez mikrofon (jeśli Uczestnik posiada) lub chat (jeśli nie posiada mikrofonu). Przed szkoleniem każdy Uczestnik otrzyma najpierw link do połączenia próbnego, a dopiero po realizacji połaczenia próbnego, otrzymają Państwo właściwy link z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu on-line. Połączenie próbne jest przeprowadzane kilka dni przed szkoleniem. Pozwoli to na sprawdzenie czy wszystko działa prawidłowo, a w razie jakichkolwiek problemów, jest czas na poprawę jakości połączenia.
Najpóźniej dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo, droga elektroniczną, materiały w wersji pdf do wydrukowania. 
Zaświadczenia wysyłamy w wersji oryginalnej pocztą tradycyjną.

UWAGA !! Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury. Prosimy nie dokonywać wpłat przed szkoleniem.

Temat szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena
szkolenia
(netto)
KOD
szkolenia
Zawartość sprawozdania z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy.Grzegorz Jenczałaon-line29.03.2022450.0003/29/03/22
Zapisy techniczne w laboratorium molekularnym – technika PCR i real-time PCRpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line05.04.2022250.0002/05/04/22
Wzorcowanie, kalibracja i adiustacja wyposażenia badawczegoAnna Ochmańskaon-line06.12.2022450.0002/06/12/22
Wzorcowanie, kalibracja czy adiustacja?Anna Ochmańskaon-line28.09.2022200.0001/28/09/22
Wybór, szkolenie i monitorowanie zespołu wykonującego oznaczanie zapachu i smaku wodyAnna Ochmańskaon-line22.03.2022450.0005/22/03/22
Wszystko o suplementach diety – pobór próbek, składy i etykiety, wprowadzenie do obrotupraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line13.10.2022500.0002/13/10/22
Weryfikacja mikrobiologicznych metod badania próbek żywności i próbek wody w oparciu o PN-EN ISO 16140-3:2021-07 (po zmianach) oraz PN-EN ISO 13843:2017-10praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line04.10.2022450.0007/04/10/22
Walidacja/weryfikacja metod sensorycznych żywności i potwierdzanie ważności wyników badańpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line19.05.2022450.0009/19/05/22
Walidacja chromatograficznych metod badawczych oraz kontrola ważności wyników w laboratorium – teoria i praktykapraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line08.11.2022700.0009/08/11/22
Wagi i ważenie - błędy wskazań i ich niepewność w codziennej pracy laboratoryjnejAnna Ochmańskaon-line17.03.2022450.0002/17/03/22
Wagi i ważenie - błędy wskazań i ich niepewność w codziennej pracy laboratoryjnejAnna Ochmańskaon-line22.06.2022450.0001/22/06/22
Wagi i ważenie - błędy wskazań i ich niepewność w codziennej pracy laboratoryjnejAnna Ochmańskaon-line07.12.2022450.0003/07/12/22
VIII Konwersatorium „Praktycy dla Praktyków dla laboratoriów wykonujących badania na potrzeby ochrony środowiska" - OSTATNIE 3 WOLNE MIEJSCA praktycy z wieloletnim doświadczeniemKonstancin-Jeziorna - Noce i Dnie Hotel & Restauracja - w przypadku złej sytuacji epidemiologicznej zamiana na wersję on-line 13.01-14.01.20221500.00K/2/2022
Uprawnienia a upoważnienia - zarządzanie personelem w laboratorium.praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line16.03.2022250.0004/16/03/22
Top 10 w badaniach mikrobiologicznych – najczęstsze niezgodności i jak ich uniknąć.praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line30.11.2022450.0007/30/11/22
Szkolenie doskonalące dla auditorów wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line31.05.2022450.0005/31/05/22
Ryzyka i szanse - jak je skutecznie wykorzystać do doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium?praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line03.10.2022450.0008/03/10/22
Raportowanie wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów akredytacyjnychpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line15.03.2022450.0006/15/03/22
Raportowanie wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów akredytacyjnychpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.10.2022450.0006/11/10/22
Przedstawianie niepewności pomiaru w ilościowych badaniach mikrobiologicznych na sprawozdaniach z badań zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 oraz wymaganiami dokumentu DA 02 i Komunikatu PCA nr 353 z dnia 24.08.2021praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line29.09.2022450.0002/29/09/22
Problemy techniczne i błędy w badaniach i pomiarach czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.Grzegorz Jenczałaon-line14.06.2022450.0003/14/06/22
Potwierdzenie ważności wyników w praktyce laboratoryjnejpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line04.04.2022450.0005/04/04/22
Potwierdzanie ważności wyników dla metod badawczych w środowisku pracy: jak interpretować punkt 7.7 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Grzegorz Jenczałaon-line06.04.2022180.0004/06/04/22
Pomiary oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy (wewnątrz i na zewnątrz, w podziemnych zakładach górniczych) oraz oświetlenia awaryjnego.Grzegorz Jenczałaon-line24.05.2022450.0003/24/05/22
Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych – weryfikacja metody, ocena niepewności oraz potwierdzanie ważnościpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line16.11.2022450.0004/16/11/22
pH bez tajemnic - jak prawidłowo wykonywać pomiary?Anna Ochmańskaon-line13.06.2022450.0002/13/06/22
PCR i real-time PCR - potwierdzenie ważności wyników w praktyce laboratoryjnejpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line24.11.2022500.0002/24/11/22
Oznaczanie potencjału redoks w wodzieAnna Ochmańskaon-line10.10.2022200.0001/10/10/22
Osad czynny – w praktyce. Użytkowanie reaktorów biologicznychpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line07.04.2022250.0005/07/04/22
Osad czynny – podstawy analizy mikroskopowejpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line17.11.2022250.0009/17/11/22
Od zaplanowania eksperymentu do sporządzenia karty charakterystyki metody - walidacja/weryfikacja metody Anna Ochmańskaon-line20.06-21.06.2022900.0004/20/06/22
Niepewność wyników badań w środowisku pracy i jej prezentacjapraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line08.03.2022350.0007/08/03/22
Najczęściej popełniane błędy w procesie walidacji metod PCR i real-time PCR.praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.10.2022250.0003/12/10/22
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym w środowisku pracy. Wzorcowanie i sprawdzenie, czytanie świadectw wzorcowania.Grzegorz Jenczałaon-line26.04.2022450.0001/26/04/22
Nadzór na wyposażeniem w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody i żywności oraz wewnętrzne i zewnętrzne potwierdzanie ważności wyników badańAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line13.05.2022450.0007/13/05/22
Nadzorowanie czy monitorowanie personelu? Jak oceniać kompetencje personelu?praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line17.05.2022250.0004/17/05/22
Metoda wykrywania i oznaczania ilościowego colifagów somatycznych – nowy parametr w wodzie do spożyciapraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line09.03.2022400.0009/09/03/22
Metoda wykrywania i oznaczania ilościowego colifagów somatycznych – nowy parametr w wodzie do spożyciapraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line21.11.2022400.0008/21/11/22
Krzywa kalibracyjna a wzorcowanie.Anna Ochmańskaon-line10.05.2022450.0001/10/05/22
Kontrola i zapewnienie jakości pożywek mikrobiologicznychpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line15.11.2022450.0003/15/11/22
Kompetencje i kwalifikacje personelu – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line20.10.2022450.0005/20/10/22
Kiedy gubi nas rutyna - doskonalenie kompetencji technicznych w badaniach mikrobiologicznych wodypraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line30.05.2022450.0008/30/05/22
Kiedy gubi nas rutyna - doskonalenie kompetencji technicznych w badaniach mikrobiologicznych wodypraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line28.11.2022450.0006/28/11/22
Jak uniknąć błędów w metodach miareczkowych na przykładzie oznaczania chlorków, twardości i indeksu nadmanganianowego?Anna Ochmańskaon-line27.04.2022450.0003/27/04/22
Jak sobie poradzić z wypełnieniem karty niezgodności (formularz FA-72)? Gdzie tkwią problemy?Grzegorz Jenczałaon-line18.05.2022180.0006/30/05/22
Doskonalenie kompetencji auditorów wewnętrznych w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line07.11.2022450.0005/07/11/22
Czynniki wpływające na wynik w miareczkowaniu potencjometrycznym Anna Ochmańskaon-line23.03.2022450.0001/23/03/22
Czynniki wpływające na wynik w miareczkowaniu potencjometrycznymAnna Ochmańskaon-line01.12.2022450.0001/01/12/22
Błędy i przyczyny niezgodności w badaniach fizykochemicznych wodyAnna Ochmańskaon-line26.01.2022200.0001/26/01/22
BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCHpraktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line22.11.2022400.0001/22/11/22