Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące

Oferta / Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

 

Temat szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena
szkolenia
(netto)
KOD
szkolenia
Monitorowanie i nadzorowanie personelu w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.02.2021450.0002/11/02/21
Raportowanie wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line16.02.2021450.0003/16/02/21
Proces potwierdzania ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym – z uwzględnieniem wymagań aktualnie obowiązujących DA-05, DA-06Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line08.03.2021450.0003/09/03/21
Doskonalenie kompetencji technicznych w rutynowej pracy laboratorium badawczego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Anna Ochmańskaon-line10.03.2021450.0004/10/03/21
Jak policzyć niepewność zgodnie z nową norma PN-EN ISO 19036:2020-04? Jak przedstawić niepewność na sprawozdaniach z badań z uwzględnieniem stwierdzenia zgodności? - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.03.2021450.0001/11/03/21
Proces weryfikacji metod mikrobiologicznych wg dokumentu PN-EN ISO 13843:2017-10 (próbki wody) oraz ISO/FDIS 16140 część 3 (próbki żywności)” - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.03.2021450.0002/12/03/21
Pobieranie i analiza czynników pyłowych w środowisku pracy z uwzględnieniem projektów nowych norm metodycznych Grzegorz Jenczałaon-line16.03.2021450.0006/16/03/21
Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) wg PN-EN ISO 5815-1: 2019-12Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line17.03.2021450.0005/17/03/21
Kompetencje i kwalifikacje personelu – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line08.04.2021450.0006/08/04/21
Audit wewnętrzny- metody auditowania. Przeprowadzenie auditu pionowego w laboratoriumAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.04.2021500.0010/12/04/21
Jak udokumentować przegląd zarządzania w świetle wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?”Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line15.04.2021450.0005/15/04/21
Walidacja/weryfikacja metod chemicznych – od zaplanowania eksperymentu do sporządzenia karty charakterystyki metody Anna Ochmańskaon-line19.04-20.04.2021900.0003/20/04/21
Audit wewnętrzny dla zaawansowanych – warsztaty doskonalące Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line21.04.2021450.0001/19/04/21
Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody Anna Ochmańskaon-line22.04.2021450.0004/22/04/21
Najczęściej popełniane błędy w laboratoriach mikrobiologicznychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line26.04.2021450.0004/02/12/20
Badania mikrobiologiczne wody dla początkującychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line27.04.2021450.0007/27/04/21
Podłoża mikrobiologiczne - strategiczny element badań mikrobiologicznych – zasady nadzoruAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line29.04.2021450.0008/29/04/21
Badania biegłości - narzędzie w akredytowanych laboratoriach i w potwierdzeniu ważności wynikówAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line10.05.2021450.0009/10/05/21
Proces weryfikacji metod mikrobiologicznych wg dokumentu PN-EN ISO 13843:2017-10 (próbki wody) oraz ISO/FDIS 16140 część 3 (próbki żywności)” - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.05.2021450.0001/11/05/21
Przeprowadzanie ocen sensorycznych wody. Wybór, szkolenie i monitorowanie zespołu do oceny sensorycznej. Rodzaje metod stosowanych w ocenie sensorycznej. Walidacja metod sensorycznych i monitorowanie jakości badań. Anna Ochmańskaon-line12.05.2021450.0002/12/05/21
Planowanie procesu potwierdzania ważności wyników w oparciu o dane uzyskane w procesie walidacji/weryfikacji metody Anna Ochmańskaon-line13.05.2021450.0003/13/05/21
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy: problemy techniczne, potwierdzanie ważności wyników, szacowanie niepewności, niezgodności Grzegorz Jenczałaon-line18.05.2021450.0004/18/05/21
Weryfikacja i walidacja metod badawczych w środowisku pracy oraz szacowanie niepewności pomiaru: zasady i praktyczne przykładyGrzegorz Jenczałaon-line19.05.2021450.0005/19/05/21
Wykorzystanie niepewności pomiaru do stwierdzenia zgodności z wymaganiami i zasady podejmowania decyzji w badaniach mikrobiologicznych Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line20.05.2021450.0006/20/05/21
Statystyka w codziennej pracy laboratoriumAnna Ochmańskaon-line25.05.2021450.0007/25/05/21
Pobieranie próbek ścieków – jak uniknąć błędów w procesie pobierania próbekAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line26.05.2021500.0008/26/05/21
Jak wdrożyć wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – kurs dla początkujących. Omówienie metodyki postępowania w ustanowieniu, wdrożeniu i udokumentowaniu systemu zarządzania wspierającego działalność laboratoryjnąAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line01.06-02.06.2021900.0007/01/06/21
Metody spektrofotometryczne – kompendium wiedzy Anna Ochmańskaon-line07.06.2021450.0002/07/06/21
Doskonalenie kompetencji technicznych w rutynowej pracy laboratorium badawczego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Anna Ochmańskaon-line08.06.2021450.0003/08/06/21
Raportowanie wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.06.2021450.0006/11/06/21
Spójność pomiarowa i udział w badaniach biegłości ważnymi elementami potwierdzania ważności wyników dla badań fizykochemicznych. Praktyczne podejście do wymagań dokumentów DA-06 i DA-05Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line14.06.2021450.0007/14/06/21
Jak policzyć niepewność zgodnie z nową norma PN-EN ISO 19036:2020-04? Jak przedstawić niepewność na sprawozdaniach z badań z uwzględnieniem stwierdzenia zgodności? - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line15.06.2021450.0001/15/06/21
Wszystko o badaniach mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego w środowisku pracyGrzegorz Jenczałaon-line16.06.2021450.0004/16/06/21
Pobieranie i analiza czynników pyłowych w środowisku pracy z uwzględnieniem projektów nowych norm metodycznych Grzegorz Jenczałaon-line17.06.2021450.0005/17/06/21
Proces walidacji/weryfikacji metod mikrobiologicznych dla początkujących. Wybór metod - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagania akredytacyjneAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line08.09.2021450.0006/08/09/21
Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody Anna Ochmańskaon-line21.09.2021450.0002/21/09/21
Audit wewnętrzny dla zaawansowanych – warsztaty doskonalące Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line23.09.2021450.0001/23/09/21
Badania mikrobiologiczne żywności dla początkującychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line27.09.2021450.0005/27/09/21
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy: problemy techniczne, potwierdzanie ważności wyników, szacowanie niepewności, niezgodności Grzegorz Jenczałaon-line28.09.2021450.0003/28/09/21
Weryfikacja i walidacja metod badawczych w środowisku pracy oraz szacowanie niepewności pomiaru: zasady i praktyczne przykładyGrzegorz Jenczałaon-line29.09.2021450.0004/29/09/21
Doskonalenie kompetencji auditorów wewnętrznych w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line30.09.2021450.0005/27/09/21
Praktyczne wdrożenie mikrobiologicznych metod badań kosmetykówAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line05.10.2021450.0004/05/10/21
Pobieranie próbek ścieków – jak uniknąć błędów w procesie pobierania próbekAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.10.2021500.0003/12/10/21
Walidacja/weryfikacja metod chemicznych – od zaplanowania eksperymentu do sporządzenia karty charakterystyki metody Anna Ochmańskaon-line18.10-19.10.2021900.0001/18/10/21
Planowanie procesu potwierdzania ważności wyników w oparciu o dane uzyskane w procesie walidacji/weryfikacji metody Anna Ochmańskaon-line20.10.2021450.0002/20/10/21
Kompetencje i kwalifikacje personelu. Monitorowanie kompetencji – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line25.10.2021450.0005/25/10/21
Proces weryfikacji metod mikrobiologicznych wg dokumentu PN-EN ISO 13843:2017-10 (próbki wody) oraz ISO/FDIS 16140 część 3 (próbki żywności)” - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line03.11.2021450.0001/03/11/21
Badania mikrobiologiczne wody dla początkującychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line04.11.2021450.0003/04/11/2021
Metody spektrofotometryczne – kompendium wiedzy Anna Ochmańskaon-line08.11.2021450.0002/08/11/21
Doskonalenie kompetencji technicznych w rutynowej pracy laboratorium badawczego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Anna Ochmańskaon-line01.12.2021450.0003/01/12/21