Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące

Oferta / Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

Wszystkie szkolenia odbywają się w wersji on-line przy użyciu platformy Webex. Aby móc uczestniczyć należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu wyposażone w słuchawki, głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem. Komunikacja z prowadzącym szkolenie będzie się odbywać przez mikrofon (jeśli Uczestnik posiada) lub chat (jeśli nie posiada mikrofonu). Przed szkoleniem każdy Uczestnik otrzyma najpierw link do połączenia próbnego, a dopiero po realizacji połaczenia próbnego, otrzymają Państwo właściwy link z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu on-line. Połączenie próbne jest przeprowadzane kilka dni przed szkoleniem. Pozwoli to na sprawdzenie czy wszystko działa prawidłowo, a w razie jakichkolwiek problemów, jest czas na poprawę jakości połączenia.
Najpóźniej dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo, droga elektroniczną, materiały w wersji pdf do wydrukowania. 
Zaświadczenia wysyłamy w wersji oryginalnej pocztą tradycyjną.

Temat szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena
szkolenia
(netto)
KOD
szkolenia
Jak policzyć niepewność zgodnie z nową norma PN-EN ISO 19036:2020-04? Jak przedstawić niepewność na sprawozdaniach z badań z uwzględnieniem stwierdzenia zgodności? - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line02.12.2021450.0001/02/12/21
Proces weryfikacji metod mikrobiologicznych wg dokumentu PN-EN ISO 13843:2017-10 (próbki wody) oraz ISO/FDIS 16140 część 3 (próbki żywności)” - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line03.11.2021450.0001/03/11/21
Jak policzyć niepewność zgodnie z nową norma PN-EN ISO 19036:2020-04? Jak przedstawić niepewność na sprawozdaniach z badań z uwzględnieniem stwierdzenia zgodności? - warsztatyAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line15.06.2021450.0001/15/06/21
Walidacja/weryfikacja metod chemicznych – od zaplanowania eksperymentu do sporządzenia karty charakterystyki metody Anna Ochmańskaon-line18.10-19.10.2021900.0001/18/10/21
Nadzór nad wyposażeniem w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody i żywnościAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line23.09.2021450.0001/23/09/21
Podłoża mikrobiologiczne - strategiczny element badań mikrobiologicznych – zasady nadzoruAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line03.12.2021450.0002/03/12/21
Metody spektrofotometryczne – kompendium wiedzy Anna Ochmańskaon-line07.06.2021450.0002/07/06/21
Metody spektrofotometryczne – kompendium wiedzy Anna Ochmańskaon-line08.11.2021450.0002/08/11/21
Planowanie procesu potwierdzania ważności wyników w oparciu o dane uzyskane w procesie walidacji/weryfikacji metody Anna Ochmańskaon-line20.10.2021450.0002/20/10/21
Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody Anna Ochmańskaon-line21.09.2021450.0002/21/09/21
Doskonalenie kompetencji technicznych w rutynowej pracy laboratorium badawczego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Anna Ochmańskaon-line01.12.2021450.0003/01/12/21
Badania mikrobiologiczne wody dla początkującychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line04.11.2021450.0003/04/11/2021
Doskonalenie kompetencji technicznych w rutynowej pracy laboratorium badawczego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Anna Ochmańskaon-line08.06.2021450.0003/08/06/21
Pobieranie próbek ścieków – jak uniknąć błędów w procesie pobierania próbekAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line12.10.2021500.0003/12/10/21
Walidacja/weryfikacja metod chemicznych – od zaplanowania eksperymentu do sporządzenia karty charakterystyki metody Anna Ochmańskaon-line21.06-22.06.2021900.0003/20/04/21
Badanie hałasu słyszalnego i ultradźwiękowego na stanowiskach pracyGrzegorz Jenczałaon-line28.09.2021450.0003/28/09/21
Praktyczne wdrożenie mikrobiologicznych metod badań kosmetykówAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line05.10.2021450.0004/05/10/21
Wybór, szkolenie i monitorowanie zespołu wykonującego oznaczanie zapachu i smaku wodyAnna Ochmańskaon-line06.12.2021450.0004/06/12/21
Wykonywanie analiz w olejach opałowych - szkolenie doskonalące techniki badawczePiotr Janochaon-line15.11.2021470.0004/15/11/21
Wszystko o badaniach mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego w środowisku pracyGrzegorz Jenczałaon-line16.06.2021450.0004/16/06/21
Weryfikacja i walidacja metod badawczych w środowisku pracy oraz szacowanie niepewności pomiaru: zasady i praktyczne przykładyGrzegorz Jenczałaon-line29.09.2021450.0004/29/09/21
Oznaczanie zapachu i smaku wody. Walidacja/weryfikacja metody oraz potwierdzanie ważności wynikówAnna Ochmańskaon-line07.12.2021450.0005/07/12/21
Podstawy techniki smarowniczej - klasyfikacje lepkościowe i jakościowe olejów smarowychPiotr Janochaon-line16.11.2021470.0005/16/11/21
Pobieranie i analiza czynników pyłowych w środowisku pracy z uwzględnieniem projektów nowych norm metodycznych Grzegorz Jenczałaon-line17.06.2021450.0005/17/06/21
Kompetencje i kwalifikacje personelu. Monitorowanie kompetencji – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line25.10.2021450.0005/25/10/21
Badania mikrobiologiczne żywności dla początkującychAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line27.09.2021450.0005/27/09/21
Proces walidacji/weryfikacji metod mikrobiologicznych dla początkujących. Wybór metod - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagania akredytacyjneAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line08.09.2021450.0006/08/09/21
Najczęściej popełniane błędy w technice PCR i real-time PCRAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line10.11.2021700.0006/10/11/21
Raportowanie wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line18.06.2021450.0006/11/06/21
Walidacja/weryfikacja i szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych, serologicznych i molekularnych z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line09.11.2021500.0007/09/11/21
Spójność pomiarowa i udział w badaniach biegłości ważnymi elementami potwierdzania ważności wyników dla badań fizykochemicznych. Praktyczne podejście do wymagań dokumentów DA-06 i DA-05Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line14.06.2021450.0008/14/06/21
Proces potwierdzania ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym – z uwzględnieniem wymagań aktualnie obowiązujących DA-05, DA-06Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line06.10.2021450.0009/06/10/21
Chromatografia dla początkujących.Praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line09.06-10.06.20211200.0010/09/06/21
Nadzorowanie wyposażenia w laboratorium chemicznym zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02 i DA - 06Anna Ochmańskaon-line13.10.2021450.0010/13/10/21
Doskonalenie kompetencji auditorów wewnętrznych w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line30.09.2021450.0010/27/09/21
Analizy terenowe w obszarze badania wód i ścieków – nadzorowanie wyposażenia i realizacja badańAnna Ochmańskaon-line07.10.2021450.0011/07/10/21
„Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych w oparciu o nowe przepisy – cz.1”Maciej Gliniakon-line14.04-15.04.20211000.0011/13/04/21
Elastyczny zakres akredytacji – wymagania dokumentu DA-10Auditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line14.09.2021470.0011/14/09/21
Potwierdzanie ważności wyników w badaniach sensorycznych żywnościAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line21.10.2021500.0012/21/10/21
Szczepy odniesienia - zasady nadzorowania i wykorzystywania w laboratorium mikrobiologicznymAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line04.10.2021450.0013/04/10/21
Praktyczne podejście do pobieranie próbek wody powierzchniowej, wody podziemnej oraz wody na pływalniachAuditor, praktyk z wieloletnim doświadczeniemon-line11.10.2021470.0013/11/10/21
X Konwersatorium „Praktycy dla Praktyków w analizie wód, ścieków i osadów ściekowych"Auditorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line23.11.2021850.00K/1/2021

Program dostępny od września

IX Konwersatorium „Praktycy dla Praktyków dla laboratoriów wykonujących pomiary na stanowiskach pracy”Auditorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line24.11.2021850.00K/3/2021

Program dostępny od września

VII Konwersatorium „Praktycy dla Praktyków systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025:2018-02 (dla Kierowników Laboratoriów, Kierowników ds. Jakości i Kierowników Technicznych)”Auditorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line25.11.2021850.00K/4/2021

Program dostępny od września

Konwersatorium "Praktycy dla Praktyków".... - wszystkie paneleAuditorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniemon-line23.11-25.11.20211300.00K/5/2021

Programy dostępne od września