Porównania między laboratoryjne (ILC)

Oferta / Porównania między laboratoryjne (ILC)
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na porównanie. ZGŁOŚ SIĘ NA PORÓWNANIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

Porównania ILC

Na rynku badań biegłości nie ma dostępnych wszystkich badań jakie Państwo potrzebowaliby np. do akredytacjii, dlatego proponujemy następującą pomoc:

  • Zgłaszają nam Państwo jakich badań potrzebują - dotyczy tylko porównań, których nie organizuje na rynku żaden organizator porównań międzylaboratoryjnych (ILC) oraz badań biegłości (PT).
  • A2K CeNT umieszcza na stronie, że zgłosiło się laboratorium chętne do takich porównań. 
  • Laboratoria, które chcą się przyłączyć do porównań zgłaszają się do nas.
  • A2K CeNT we własnym zakresie szuka również laboratoriów chętnych do takiego porównania.
  • Po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników wysyłamy informację do zainteresowanych wraz z drukiem zlecenia oraz kartą wyników do odesłania po jej wypełnieniu. 

W ramach zlecenia pomagamy w zorganizowaniu zgłoszonych porównań oraz przygotowujemy opracowanie statystyczne wyników - jako niezależna jednostka.

Po stronie uczestników może być udostępnienie materiału lub miejsca do porównań terenowych w zależności od programu ILC.

 

kontakt w sprawie porównań międzylaboratoryjnych:
e-mail: ilc@a2kcent.pl
tel. 660 421 107 lub 608 301 418

Parametr/cecha
badawcza
Dziedzina badań/
obiekt/matryca
TechnikaMetoda
badawcza
Ilość
uczestników
Nr
ILC
Realizacja
Pobieranie próbek i oznaczanie stężenia HF z emisją HFgazy odlotoweaspiracyna, elektrody jonoselektywnejISO 15713:2006441/2/ILC/2017-
Pobieranie próbek pyłu do oznaczania stężenia metali ciężkich: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Sngazy odlotowegrawimetrycznaPN-EN 14385:2005443/1/ILC/2017-
Pobieranie próbek pyłu do oznaczania stężenia metali ciężkich: Zngazy odlotowegrawimetrycznaPN-Z-04030-7:1994343/2/ILC/2017-
Pobieranie próbek, opad pyłuŚrodowisko ogólne powietrze - imisjaASTM D 1739-98 (2010) Metoda opadowa (osiadające cząstki stałe) 162/1/ILC/2017-
Pomiar hałasuPomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej-PN-87/B-02156163/1/ILC/2017-
Stężenie C2H4mieszanina gazów, próbka powietrzachromatografia gazowa -154/2/ILC/2017-
Stężenie C3H6mieszanina gazów, próbka powietrzachromatografia gazowa -154/3/ILC/2017-
Stężenie całkowitego gazowego węgla organicznego (TVOC)Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) ciągłego pomiaru detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID)PN-EN 12619:2013038/1/ILC/2017-
Stężenie całkowitego gazowego węgla organicznego (TVOC)gazy odlotoweciągłego pomiaru detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID)PN-EN 12619:2013138/2/ILC/2017-
Stężenie COAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) niedyspersyjna spektrofotometria w podczerwieni (NDIR)np. PN-EN 15058:2006037/1/ILC/2017-
Stężenie COgazy odlotoweniedyspersyjna spektrofotometria w podczerwieni (NDIR)...237/2/ILC/2017-
Stężenie CO2Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) niedyspersyjna spektrofotometria w podczerwieni (NDIR)np. PN-ISO 10396:2001036/1/ILC/2017-
Stężenie CO2gazy odlotowePN-EN 10849:2000; PN-EN 7935:2000...236/2/ILC/2017-
Stężenie NO, NO2gazy odlotoweCLD, niedyspersyjna spektrofotometria w podczerwieni (NDIR)...234/2/ILC/2017-
Stężenie NO, NOxAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) chemiluminescencyjnanp. PN-EN 14792:2006034/1/ILC/2017-
Stężenie O2Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) paramagnetycznaPN-EN 14789:2006039/1/ILC/2017-
Stężenie O2gazy odlotoweelektrochemicznaPN-EN 10396:2001339/2/ILC/2017-
Stężenie pary wodnejAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) kondensacyjno-adsorpcyjnaPN-EN 14790:2006142/1/ILC/2017-
Stężenie pyłuAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) grawimetrycznanp. PN-Z-04030-7:1994, PN-EN 13284-1:2007033/1/ILC/2017-
Stężenie pyługazy odlotowegrawimetrycznaPN-Z-04030-7:1994, PN-EN 13284-1:2007233/2/ILC/2017-
Stężenie SO2Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) toronowanp. PN-EN 14791:2006035/1/ILC/2017-
Stężenie SO2gazy odlotoweniedyspersyjna spektrofotometria w podczerwieni (NDIR)np. PN-EN 10849:2000; PN-EN 7935:2000235/2/ILC/2017-
Szczelność konserw / opakowań hermetycznie zamkniętychbadania właściwości fizycznych żywności / konserwy mięsne, warzywno-mięsnejakościowanp. PN-A-82055-4: 1997002/ILC/2017czerwiec 2017
Zapach i smak przekazywane przy bezpośrednim kontakcieMateriały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnościąmetoda trókątowaDIN 10955:2004-06, PN-87/O-79114 pkt 2052/1/ILC/2017grudzień 2017
Zawartość azotynów i azotanówprzetwory owocowo-warzywnespektrofotometrycznanp. PN-92/A-75112 216/ILC/2017-
Zawartość białka przetwory owocowo-warzywnemiareczkowa - metodą Kjeldahlanp. PN-75/A-04018308/ILC/2017-
Zawartość białka śmietanka/śmietana, mleko, lodymiareczkowa - metodą Kjeldahlanp. PN-EN ISO 8968-3:2008109/ILC/2017-
Zawartość białka paszemiareczkowa - metodą Kjeldahlanp. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009010/ILC/2017-
Zawartość chlorku soduprzetwory owocowo-warzywnemiareczkowanp. PN-90/A-75101/10017/ILC/2017grudzień 2017
Zawartość cukrów ogółemprzetwory owocowo-warzywnemiareczkowanp. PN-90/A-75101/07018/ILC/2017grudzień 2017
Zawartość cukrów redukującychprzetwory owocowo-warzywnemiareczkowaPN-90/A-75101/07 019/ILC/2017grudzień 2017
Zawartość formaldehydukosmetyki--053/1/ILC/2017-
Zawartość formaldehydu w wyciągu wodnym Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnościąspektrofotometrycznanp. PN-EN 1541:2003, PN-EN 645:1998001/ILC/2017-
Zawartość kwasów tłuszczowychpaszechromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)np. PN-EN ISO 12966-1, PN-EN ISO 12966-2:2011, PN-EN ISO 12966-4212/2/ILC/2017-
Zawartość kwasów tłuszczowychprzetwory owocowo-warzywnechromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)np. PN-EN ISO 12966-1, PN-EN ISO 12966-2:2011, PN-EN ISO 12966-4 012/1/ILC/2017kwiecień 2017
Zawartość kwasu sorbowego i benzoesowego przetwory owocowo-warzywnespektrofotometrycznanp. PN-90/A-75101/25 228/1/ILC/2017-
Zawartość kwasu sorbowego i benzoesowego Mięso i przetwory mięsnespektrofotometrycznaPN-90/A-75101/25 128/2/ILC/2017-
Zawartość kwasu sorbowego i benzoesowego wyroby i produkty cukierniczespektrofotometrycznanp. PN-90/A-75101/25 228/3/ILC/2017-
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasiewyroby i produkty cukierniczewagowanp. PN-59/A-88022115/1/ILC/2017-
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasiekoncentraty spożywcze wagowanp. PN-A-79011-8:1998 215/2/ILC/2017-
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasieherbatawagowanp. PN-ISO 1575:1996015/3/ILC/2017kwiecień 2017
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasiezioła i przyprawy wagowanp. PN-ISO 930:1999115/4/ILC/2017-
Zawartość popiołu ogólnegoherbatawagowanp. PN-ISO 1575:1993 014/1/ILC/2017kwiecień 2017
Zawartość popiołu ogólnegozioła i przyprawy wagowaPN-ISO 928:1999114/2/ILC/2017-
Zawartość popiołu ogólnegopaszewagowanp. Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009 zał. III H-ILC014/3/ILC/2017-
Zawartość skrobiMięso i przetwory mięsneenzymatycznanp. PN-ISO 13965:200, PN-ISO 13965:2001/Ap1:2005220/ILC/2017-
Zawartość tłuszczupaszeSOXHLETA (z hydrolizą)np. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009011/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masykawywagowanp. PN-ISO 11294:2002, PN-ISO 3726:2002 013/4/ILC/2017kwiecień 2017
Zawartość wody/suchej masyzioła i przyprawy wagowanp. PN-ISO 928:1999013/1/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masywyroby i produkty cukierniczewagowanp. PN-A-74252:1998, PN-84/A-88027, PN-A-88022:1959013/2/ILC/2017-