Porównania między laboratoryjne (ILC)

Oferta / Porównania między laboratoryjne (ILC)
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na porównanie. ZGŁOŚ SIĘ NA PORÓWNANIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

Porównania ILC

Na rynku badań biegłości nie ma dostępnych wszystkich badań jakie Państwo potrzebowaliby np. do akredytacjii, dlatego proponujemy następującą pomoc:

  • Zgłaszają nam Państwo jakich badań potrzebują - dotyczy tylko porównań, których nie organizuje na rynku żaden organizator porównań międzylaboratoryjnych (ILC) oraz badań biegłości (PT).
  • A2K CeNT umieszcza na stronie, że zgłosiło się laboratorium chętne do takich porównań. 
  • Laboratoria, które chcą się przyłączyć do porównań zgłaszają się do nas.
  • A2K CeNT we własnym zakresie szuka również laboratoriów chętnych do takiego porównania.
  • Po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników wysyłamy informację do zainteresowanych wraz z drukiem zlecenia oraz kartą wyników do odesłania po jej wypełnieniu. 

W ramach zlecenia pomagamy w zorganizowaniu zgłoszonych porównań oraz przygotowujemy opracowanie statystyczne wyników - jako niezależna jednostka.

Po stronie uczestników może być udostępnienie materiału lub miejsca do porównań terenowych w zależności od programu ILC.

 

kontakt w sprawie porównań międzylaboratoryjnych:
e-mail: ilc@a2kcent.pl
tel. 660 421 107 lub 608 301 418

Parametr/cecha
badawcza
Dziedzina badań/
obiekt/matryca
TechnikaMetoda
badawcza
Ilość
uczestników
Nr
ILC
Realizacja
Migracja kadmu z naczyń ceramicznych i szklanych (wnętrze i obrzeże)szkłoatomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA)np. PN-EN 1388-1:2000+ Ap 1:2000; PN-EN 1388-2:2000; płyn modelowy to 4% kwas octowy004/1/ILC/2017wrzesień 2017
Migracja specyficzna formaldehydutworzywa melaminowo-formaldehydowespektrofotometrycznanp. PN-EN ISO 4614: 2005003/ILC/2017listopad 2017
Szczelność konserw / opakowań hermetycznie zamkniętychbadania właściwości fizycznych żywności / konserwy mięsne, warzywno-mięsnejakościowanp. PN-A-82055-4: 1997002/ILC/2017czerwiec 2017
Zawartość formaldehydu w wyciągu wodnym Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnościąspektrofotometrycznanp. PN-EN 1541:2003, PN-EN 645:1998001/ILC/2017listopad 2017
Zawartość białka paszemiareczkowa - metodą Kjeldahlanp. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009010/ILC/2017-
Zawartość tłuszczupaszeSOXHLETA (z hydrolizą)np. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009011/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masyzioła i przyprawy wagowanp. PN-ISO 928:1999013/1/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masywyroby i produkty cukierniczewagowanp. PN-A-74252:1998, PN-84/A-88027, PN-A-88022:1959013/2/ILC/2017-
Zawartość popiołu ogólnegopaszewagowanp. Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009 zał. III H-ILC014/3/ILC/2017-
Zawartość zanieczyszczeń mineralnychprzetwory owocowo-warzywnewagowanp. PN-90/A-75101/18021/ILC/2017-
Stężenie pyłuAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) grawimetrycznanp. PN-Z-04030-7:1994, PN-EN 13284-1:2007033/1/ILC/2017-
Stężenie NO, NOxAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) chemiluminescencyjnanp. PN-EN 14792:2006034/1/ILC/2017-
Stężenie SO2Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) toronowanp. PN-EN 14791:2006035/1/ILC/2017-
Stężenie CO2Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) niedyspersyjna spektrofotometria w podczerwieni (NDIR)np. PN-ISO 10396:2001036/1/ILC/2017-
Stężenie COAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) niedyspersyjna spektrofotometria w podczerwieni (NDIR)np. PN-EN 15058:2006037/1/ILC/2017-
Stężenie całkowitego gazowego węgla organicznego (TVOC)Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) ciągłego pomiaru detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID)PN-EN 12619:2013038/1/ILC/2017-
Stężenie O2Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) paramagnetycznaPN-EN 14789:2006039/1/ILC/2017-
Migracja ołowiu z naczyń ceramicznych i szklanych (wnętrze i obrzeże)szkłoatomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA)np. PN-EN 1388-1:2000+ Ap 1:2000; PN-EN 1388-2:2000; płyn modelowy to 4% kwas octowy004/2/ILC/2017wrzesień 2017
Migracja bisfenolu A do wody i płynów modelowych żywnościWyroby i materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznychMetoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)-051/1/ILC/2017-
Cechy organoleptyczne: np. wygląd, barwa, konsystencja, smak, zapach, teksturamakaron przed i po ugotowaniuprosty test opisowynp. PN-93/A-74130 pkt 3.4049/3/ILC/2017-
Zawartość formaldehydukosmetyki--053/1/ILC/2017-
Migracja kadmu z naczyń ceramicznych i szklanych (wnętrze i obrzeże)ceramikaatomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA)np. PN-EN 1388-1:2000+ Ap 1:2000; PN-EN 1388-2:2000; płyn modelowy to 4% kwas octowy105/1/ILC/2017wrzesień 2017
Zawartość białka śmietanka/śmietana, mleko, lodymiareczkowa - metodą Kjeldahlanp. PN-EN ISO 8968-3:2008109/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masyprzetwory owocowe i warzywnewagowanp. PN-A-75101-08:1990113/3/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masyzboża i przetwory zbożowewagowanp. PN-EN ISO 712:2009 113/5/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masyprzetwory jajowewagowanp. PN-A-86509:1994 113/8/ILC/2017-
Zawartość popiołu ogólnegozioła i przyprawy wagowaPN-ISO 928:1999114/2/ILC/2017-
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasiewyroby i produkty cukierniczewagowanp. PN-59/A-88022115/1/ILC/2017-
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasiezioła i przyprawy wagowanp. PN-ISO 930:1999115/4/ILC/2017-
Zawartość zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w 10% HClprzetwory owocowo-warzywnewagowanp. PN-A-74014:1994122/ILC/2017-
kwasowość ogólnaserymiareczkowanp. PN-73/A-86232123/ILC/2017-
Kwasowość ogólna ryby i przetwory rybnemiareczkowanp. PN-74/A-86746125/1/ILC/2017-
kwasowość ogólnawyroby i produkty cukierniczemiareczkowanp. PN-79/A-88024 125/2/ILC/2017-
Liczba nadtlenkowa wyekstrahowanego tłuszczu wyroby i produkty cukierniczemiareczkowanp. PN-EN ISO 3960:2012126/1/ILC/2017-
Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu wyroby i produkty cukierniczemiareczkowanp. PN-79/A-88024 127/2/ILC/2017-
Zawartość kwasu sorbowego i benzoesowego Mięso i przetwory mięsnespektrofotometrycznaPN-90/A-75101/25 128/2/ILC/2017-
Całkowita zawartość błonnika pokarmowego wyroby i produkty cukierniczeenzymatyczno-wagowanp. AOAC 991.43:1994129/2/ILC/2017-
Całkowita zawartość błonnika pokarmowego ryby i przetwory rybneenzymatyczno-wagowanp. AOAC 991.43:1994129/3/ILC/2017-
Całkowita zawartość błonnika pokarmowego mleko i wyroby mleczarskieenzymatyczno-wagowanp. AOAC 991.43:1994129/4/ILC/2017-
Oznaczanie szkodników zbożowo-mącznych żywych, martwych i ich pozostałościkoncentraty spożywcze wizualnanp. PN-A-79011-2:1998106/2/ILC/2017-
Kalibracja AMS (QAL2) w zakresie: pyłu, NO, NOx, SO2, CO2 , CO, TOC, O2, HF, HCl, H2OAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) -PN-EN 14181:2015131/ILC/2017-
Badania w zakresie AST i QAL2 (pył, NO, NOx, SO2, CO2 , CO, TOC, O2, HF, HCl, H2O)Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) -PN-EN 14181:2015132/ILC/2017-
Pobieranie próbek i oznaczanie stężenia HClAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) spektrofotometrycznaPN-EN 1911:2011140/1/ILC/2017-
Pobieranie próbek i oznaczanie stężenia HFAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) elektrody jonoselektywnejISO 15713:2006141/1/ILC/2017-
Stężenie pary wodnejAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) kondensacyjno-adsorpcyjnaPN-EN 14790:2006142/1/ILC/2017-
Stężenie całkowitego gazowego węgla organicznego (TVOC)gazy odlotoweciągłego pomiaru detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID)PN-EN 12619:2013138/2/ILC/2017-
Pobieranie próbek do oznaczania stężenia metali ciężkich: Hggazy odlotoweaspiracyjnaPN-EN 13211+AC 2006143/3/ILC/2017-
Migracja ołowiu z naczyń ceramicznych i szklanych (wnętrze i obrzeże)ceramikaatomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA)np. PN-EN 1388-1:2000+ Ap 1:2000; PN-EN 1388-2:2000; płyn modelowy to 4% kwas octowy105/2/ILC/2017wrzesień 2017
Migracja specyficzna PAAS z materiałów do kontaktu z zywnościąWyroby do kontaktu z żywnościąwysokosprawna chromatografia cieczowa-146/1/ILC/2017-
Stężenie C2H2 mieszanina gazów, próbka powietrzachromatografia gazowa -154/1/ILC/2017-