Porównania między laboratoryjne (ILC)

Oferta / Porównania między laboratoryjne (ILC)
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na porównanie. ZGŁOŚ SIĘ NA PORÓWNANIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

Porównania ILC

Na rynku badań biegłości nie ma dostępnych wszystkich badań jakie Państwo potrzebowaliby np. do akredytacjii, dlatego proponujemy następującą pomoc:

  • Zgłaszają nam Państwo jakich badań potrzebują - dotyczy tylko porównań, których nie organizuje na rynku żaden organizator porównań międzylaboratoryjnych (ILC) oraz badań biegłości (PT).
  • A2K CeNT umieszcza na stronie, że zgłosiło się laboratorium chętne do takich porównań. 
  • Laboratoria, które chcą się przyłączyć do porównań zgłaszają się do nas.
  • A2K CeNT we własnym zakresie szuka również laboratoriów chętnych do takiego porównania.
  • Po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników wysyłamy informację do zainteresowanych wraz z drukiem zlecenia oraz kartą wyników do odesłania po jej wypełnieniu. 

W ramach zlecenia pomagamy w zorganizowaniu zgłoszonych porównań oraz przygotowujemy opracowanie statystyczne wyników - jako niezależna jednostka.

Po stronie uczestników może być udostępnienie materiału lub miejsca do porównań terenowych w zależności od programu ILC.

 

kontakt w sprawie porównań międzylaboratoryjnych:
e-mail: ilc@a2kcent.pl
tel. 660 421 107 lub 608 301 418

Parametr/cecha
badawcza
Dziedzina badań/
obiekt/matryca
TechnikaMetoda
badawcza
Ilość
uczestników
Nr
ILC
Realizacja
Jodek potasusól kuchennajodometrycznanp. PN-C-84081.34:1980007/ILC/2017czerwiec 2017
Migracja kadmu z naczyń ceramicznych i szklanych (wnętrze i obrzeże)szkłoatomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA)np. PN-EN 1388-1:2000+ Ap 1:2000; PN-EN 1388-2:2000; płyn modelowy to 4% kwas octowy004/1/ILC/2017wrzesień 2017
Migracja specyficzna formaldehydutworzywa melaminowo-formaldehydowespektrofotometrycznanp. PN-EN ISO 4614: 2005003/ILC/2017grudzień 2017
Oznaczanie szkodników zbożowo-mącznych żywych, martwych i ich pozostałościzboża i przetwory zbożoweodsiewania i ręcznego wybierania np. PN-A-74016:1974, PN-93/A-74130 006/1/ILC/2017czerwiec 2017
Szczelność konserw / opakowań hermetycznie zamkniętychbadania właściwości fizycznych żywności / konserwy mięsne, warzywno-mięsnejakościowanp. PN-A-82055-4: 1997002/ILC/2017czerwiec 2017
Zawartość formaldehydu w wyciągu wodnym Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnościąspektrofotometrycznanp. PN-EN 1541:2003, PN-EN 645:1998001/ILC/2017-
Migracja kadmu z naczyń ceramicznych i szklanych (wnętrze i obrzeże)ceramikaatomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA)np. PN-EN 1388-1:2000+ Ap 1:2000; PN-EN 1388-2:2000; płyn modelowy to 4% kwas octowy005/1/ILC/2017wrzesień 2017
Zawartość białka paszemiareczkowa - metodą Kjeldahlanp. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009010/ILC/2017-
Zawartość tłuszczupaszeSOXHLETA (z hydrolizą)np. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009011/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masykawywagowanp. PN-ISO 11294:2002, PN-ISO 3726:2002 013/4/ILC/2017kwiecień 2017
Zawartość wody/suchej masyzioła i przyprawy wagowanp. PN-ISO 928:1999013/1/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masywyroby i produkty cukierniczewagowanp. PN-A-74252:1998, PN-84/A-88027, PN-A-88022:1959013/2/ILC/2017-
Zawartość kwasów tłuszczowychprzetwory owocowo-warzywnechromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)np. PN-EN ISO 12966-1, PN-EN ISO 12966-2:2011, PN-EN ISO 12966-4 012/1/ILC/2017kwiecień 2017
Zawartość wody/suchej masyherbatawagowaPN-ISO 1575:1993 013/6/ILC/2017kwiecień 2017
Zawartość popiołu ogólnegoherbatawagowanp. PN-ISO 1575:1993 014/1/ILC/2017kwiecień 2017
Zawartość popiołu ogólnegopaszewagowanp. Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009 zał. III H-ILC014/3/ILC/2017-
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasieherbatawagowanp. PN-ISO 1575:1996015/3/ILC/2017kwiecień 2017
Zawartość chlorku soduprzetwory owocowo-warzywnemiareczkowanp. PN-90/A-75101/10017/ILC/2017grudzień 2017
Zawartość cukrów ogółemprzetwory owocowo-warzywnemiareczkowanp. PN-90/A-75101/07018/ILC/2017grudzień 2017
Zawartość cukrów redukującychprzetwory owocowo-warzywnemiareczkowaPN-90/A-75101/07 019/ILC/2017grudzień 2017
Zawartość zanieczyszczeń mineralnychprzetwory owocowo-warzywnewagowanp. PN-90/A-75101/18021/ILC/2017-
Kwasowość lotna w przeliczeniu na kwas octowyprzetwory owocowo-warzywnedestylacyjno-miareczkowanp. PN-90/A-75101.05 024/1/ILC/2017kwiecień 2017
Całkowita zawartość błonnika pokarmowego wyroby i produkty cukierniczeenzymatyczno-wagowanp. AOAC 991.43:1994029/2/ILC/2017grudzień 2017
Obecność zanieczyszczeń mechanicznychkoncentraty spożywcze wizualnanp. PN-A-79011-2:1998030/ILC/2017grudzień 2017
Oznaczanie szkodników zbożowo-mącznych żywych, martwych i ich pozostałościkoncentraty spożywcze wizualnanp. PN-A-79011-2:1998006/2/ILC/2017grudzień 2017
Stężenie pyłuAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) grawimetrycznanp. PN-Z-04030-7:1994, PN-EN 13284-1:2007033/1/ILC/2017-
Stężenie NO, NOxAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) chemiluminescencyjnanp. PN-EN 14792:2006034/1/ILC/2017-
Stężenie SO2Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) toronowanp. PN-EN 14791:2006035/1/ILC/2017-
Stężenie CO2Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) niedyspersyjna spektrofotometria w podczerwieni (NDIR)np. PN-ISO 10396:2001036/1/ILC/2017-
Stężenie COAutomatyczne Systemy Monitoringu (AMS) niedyspersyjna spektrofotometria w podczerwieni (NDIR)np. PN-EN 15058:2006037/1/ILC/2017-
Stężenie całkowitego gazowego węgla organicznego (TVOC)Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) ciągłego pomiaru detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID)PN-EN 12619:2013038/1/ILC/2017-
Stężenie O2Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS) paramagnetycznaPN-EN 14789:2006039/1/ILC/2017-
Migracja ołowiu z naczyń ceramicznych i szklanych (wnętrze i obrzeże)szkłoatomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA)np. PN-EN 1388-1:2000+ Ap 1:2000; PN-EN 1388-2:2000; płyn modelowy to 4% kwas octowy004/2/ILC/2017wrzesień 2017
Migracja ołowiu z naczyń ceramicznych i szklanych (wnętrze i obrzeże)ceramikaatomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA)np. PN-EN 1388-1:2000+ Ap 1:2000; PN-EN 1388-2:2000; płyn modelowy to 4% kwas octowy005/2/ILC/2017wrzesień 2017
Liczba kwasowaTłuszcze roślinne i zwierzęce, mieszanki tłuszczowemiareczkowanp. PN-EN ISO 660: 2010047/1/ILC/2017grudzień 2017
Liczba nadtlenkowaTłuszcze roślinne i zwierzęce, mieszanki tłuszczowemiareczkowa-048/1/ILC/2017grudzień 2017
Cechy organoleptyczne: np. wygląd, barwa, konsystencja, smak, zapach, teksturapieczywoprosty test opisowy-049/1/ILC/2017grudzień 2017
Cechy organoleptyczne (wygląd, konsystencja, smak i zapach)mleko w proszku odtłuszczoneprosty test opisowynp. PN-ISO 22935-2:2013-07, PN-ISO 22935-3:2013-07050/1/ILC/2017grudzień 2017
Migracja bisfenolu A do wody i płynów modelowych żywnościWyroby i materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznychMetoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)-051/1/ILC/2017-
Cechy organoleptyczne: np. wygląd, barwa, konsystencja, smak, zapach, teksturaprzetwory owocowo-warzywneprosty test opisowynp. PN-ISO 6658: 1998; PN-A-75100:1994 049/2/ILC/2017kwiecień 2017
Cechy organoleptyczne: np. wygląd, barwa, konsystencja, smak, zapach, teksturamakaron przed i po ugotowaniuprosty test opisowynp. PN-93/A-74130 pkt 3.4049/3/ILC/2017grudzień 2017
Zapach i smak przekazywane przy bezpośrednim kontakcieMateriały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnościąmetoda trókątowaDIN 10955:2004-06, PN-87/O-79114 pkt 2052/1/ILC/2017grudzień 2017
Zawartość formaldehydukosmetyki--053/1/ILC/2017-
Oznaczanie szkodników zbożowo-mącznych żywych, martwych i ich pozostałościOwoce suszone i ich mieszanki; warzywa suszone i ich mieszanki; ziarna nasiona oleistych i strączkowych , grzyby suszone, orzechyjakościowa-006/3/ILC/2017czerwiec 2017
Zawartość białka śmietanka/śmietana, mleko, lodymiareczkowa - metodą Kjeldahlanp. PN-EN ISO 8968-3:2008109/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masyprzetwory owocowe i warzywnewagowanp. PN-A-75101-08:1990113/3/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masyzboża i przetwory zbożowewagowanp. PN-EN ISO 712:2009 113/5/ILC/2017-
Zawartość wody/suchej masyprzetwory jajowewagowanp. PN-A-86509:1994 113/8/ILC/2017-
Zawartość popiołu ogólnegozioła i przyprawy wagowaPN-ISO 928:1999114/2/ILC/2017-
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasiewyroby i produkty cukierniczewagowanp. PN-59/A-88022115/1/ILC/2017-