„Kurs dla początkujących auditorów wewnętrznych w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02” - 20-21.03.2023 r.

Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

09-03-2023

„Kurs dla początkujących auditorów wewnętrznych w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02” - 20-21.03.2023 r.

„Kurs dla początkujących auditorów wewnętrznych w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02” - 20-21.03.2023 r.

Dzień pierwszy szkolenia:
Audit wewnętrzny jako proces • Podstawowe pojęcia dotyczące procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji – przypomnienie wymagań norm PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, • Audit wewnętrzny jako proces, • Definicje audit, kryteria auditu, dowód z auditu, wniosek z auditu, ustalenia z auditu, zespól auditujący, klient auditu • Typy auditów systemów zarządzania • Podstawowe zasady auditowania • Audit wewnętrzny – teoria i praktyka: o planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego, o próbka auditowa – planowanie oparte o analizę ryzyka o definiowanie celu i zakresu auditu o zasady prowadzenia i przebiegu procesu auditowego, o techniki auditowania, o dowody i tropy auditowe, o dokumentowanie wyników auditu. • Zadawanie właściwych pytań o Typy pytań o Błędy podczas zadawania pytań o Zadawanie pytań zamkniętych o Zadawanie pytań otwartych • Niezgodność / spostrzeżenie – definicje, przykłady oraz różnice między niezgodnością a spostrzeżeniem, • Formułowanie niezgodności i spostrzeżeń – warsztaty, • Podejmowanie skutecznych działań korygujących, • Warunki zapewnienia skuteczności auditów wewnętrznych, • Kompetencje auditorów wewnętrznych, • Ocena kompetencji personelu zaangażowanego w proces auditowania, • Wykorzystanie auditów wewnętrznych w procesie doskonalenia systemu zarządzania.
Dzień drugi szkolenia
Wymagania normy PN-ENISO/IEC 17025:2019-02 • Prezentacja normy – układ, powołania normatywne, stosowane terminy. • Podejście bazujące na ocenie ryzyka; • Elastyczność w wymaganiach; • Wymagania ogólne (rozdział 4 normy ISO/IEC 17025). Bezstronność Laboratorium. Poufność – zarządzanie gromadzonymi informacjami. • Wymagania dotyczące struktury Laboratorium (rozdział 5 normy). Zakres działalności objęty systemem zarządzania. • Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6 normy). Personel. Warunki środowiskowe. Wyposażenie i spójność pomiarowa. Zakupy i usługi dostarczane zewnątrz. • Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7 normy). • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8 normy). Egzamin.
Czas szkolenia: 12 godzin
Cena szkolenia za osobę: 800 zł/netto